Jak działa Centrum Dializacyjne? PDF Drukuj Email
Piątek, 31 Lipiec 2015 13:57

 

Od pierwszego zabiegu hemodializy wykonanego w nowym Centrum Dializacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie  minęły właśnie 4 miesiące.
W salach dializacyjnych zapanował domowy nastrój. Wszyscy pacjenci przyzwyczaili się już (w dobrym tego słowa znaczeniu) do nowych pomieszczeń i nowoczesnych warunków. Zabiegi hemodializy przebiegają sprawnie.  W trakcie zabiegów pacjenci mogą korzystać ze sprzętu audiowizualnego, pozostającego na wyposażeniu stacji dializ. Od tego czasu uległa zwiększeniu liczba pacjentów – w „starych” warunkach nie moglibyśmy objąć  opieką  takiej liczby chorych,  potrzebujących leczenia nerkozastępczego. W chwili obecnej mamy jeszcze wolne stanowiska do leczenia w programie hemodializ i dializy otrzewnowej.
W najbliższym czasie chcemy pozyskać dodatkowy sprzęt ułatwiający funkcjonowanie pacjentom z ograniczeniami narządu ruchu (specjalistyczne wózki samojeżdżące i schodołazy, pozwalające na powrót do domu pacjentom mieszkającym w blokach mieszkalnych bez wind), sprzętu diagnostycznego (ultarsonograf z funkcją dopplera do oceny stanu dostępu naczyniowego) oraz rowerków rehabilitacyjnych do  czynnego wykorzystywania czasu podczas zabiegów hemodializy. W tym czasie powiększył się zespół lekarski, potrzebny do zapewnienia optymalnej opieki nad pacjentami – nawiązaliśmy stałą współpracę z dwoma nefrologami z ośrodków akademickich - panią dr Katarzyną Szewczyk i panem dr Marcinem Czystowskim, a także panią dr Agnieszką Dłużewską, która obecnie kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w nefrologii.
Zgodnie z wcześniejszym planem, określonym przez Dyrektora Szpitala Andrzeja Gruzę i Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych - Tomasza Borońskiego przygotowywany jest do realizacji kolejny etap remontu – modernizowane będą pomieszczenia „starej” Stacji Dializ z przeznaczeniem na Oddział Nefrologiczny.
Kluczową rolę w finansowaniu inwestycji nadal pełnić będą środki przekazywane ze Starostwa Powiatowego w Wołominie.  Już za 6 miesięcy pacjenci będą mieli do dyspozycji nowoczesny Oddział  Chorób Wewnętrznych i Nefrologii -  z dwuosobowymi salami chorych z węzłami sanitarnymi, salą intensywnego nadzoru nefrologicznego z 3 miejscami monitorowanymi oraz pełnym zapleczem diagnostycznym, z wykwalifikowaną specjalistyczną kadrą medyczną. Stworzenie pełnego zaplecza diagnostycznego i leczniczego z Centrum Dializacyjnym (hemodializy i dializy otrzewnowe) zakończy cykl przygotowań Szpitala Powiatowego w Wołominie do pozyskania kontraktu nefrologicznego w trakcie nowego, zapowiadanego na czerwiec 2016 roku kontraktowania usług szpitalnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przemysław Wierzbicki – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać