Wizyta Dyrektora NFZ PDF Drukuj Email
Wtorek, 20 Październik 2015 13:56

13 października b.r. w Szpitalu Powiatowym w Wołominie miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli: Filip Nowak - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Sławomir Kuźmiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Krzysztof Maciuszko – Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  Starosta Powiatu Wołomińskiego - Kazimierz Rakowski, Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan oraz przedstawiciele szpitala - Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski i Urszula Starużyk.
Rozmowy dotyczyły poziomu niedoszacowania kontraktu szpitala, który przekłada się na pogorszenie sytuacji finansowej  i na ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców naszego Powiatu. Ten ostatni argument podnosiła Pani Burmistrz - Elżbieta Radwan, która zwróciła uwagę na wysoki wskaźnik bezrobocia i ubóstwa wśród naszych mieszkańców. Pan Starosta - Kazimierz Rakowski  wskazywał na  300-tysięczną  liczbę ludności zamieszkującej powiat wołomiński (nieporównywalnie większą niż w innych powiatach Mazowsza),  która  licznie korzysta z zaopatrzenia medycznego  naszego szpitala. Doprowadza to do utrzymujących się nadwykonań, a w ich następstwie do pogorszenia się sytuacji finansowej szpitala.
Dyrektor Andrzej Gruza  omówił zakresy świadczeń medycznych w oddziałach, których niedoszacowanie jest szczególnie  dotkliwe – sprawa dotyczy m.in. Oddziału Wewnętrznego,  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Okulistycznego.
Dyskusja miała charakter konstruktywny, a Dyrektor NFZ – Pan Filip Nowak zapewnił, iż sytuacja Szpitala Powiatowego w Wołominie jest mu bardzo dobrze znana  i zachodzą przesłanki, by w miarę posiadanych środków NFZ  potraktował nasz szpital w sposób  szczególny.  Pan Nowak zauważył też, że bardzo  pozytywnie odbiera rozwój naszej Stacji Dializ, która jest jedną z nielicznych publicznych Stacji Dializ na Mazowszu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej NFZ - Pan Sławomir  Kuźmiński,  kończąc spotkanie, wyraził przekonanie, że problemy związane z niedoszacowaniem kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie są  zauważane przez płatnika i będą  w miarę możliwości, systematycznie  rozwiązywane.


Zmieniony: Wtorek, 20 Październik 2015 14:08
 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać