Lądowisko w Szpitalu PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Grudzień 2016 18:08


                      
                            Lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego
                                       w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.


W 2014 r. Szpital Powiatowy w Wołominie otrzymał pozwolenie na budowę lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego, na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W wyniku  konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach działania 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” Szpital na początku 2016 r. złożył wniosek o dofinansowanie budowy lądowiska. W następstwie pozytywnej oceny wniosku w dniu 28 listopada 2016 r. dyrektor Szpitala Andrzej Gruza podpisał w Ministerstwie Zdrowia – Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1.600.000 zł. Dofinansowanie realizowane jest w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja zostanie wsparta przez Powiat Wołomiński kwotą 300.000 zł, przy udziale środków własnych Szpitala w wysokości 136.000 zł.
Lądowisko stanie się w niedalekiej przyszłości istotnym elementem działalności Szpitala, nakierowanym na usprawnienie ratownictwa medycznego i wpisuje się w planowaną koncepcję rozbudowy SOR. Lądowisko zlokalizowane będzie na tyłach budynków Szpitala, za budynkiem Stacji Dializ. Zakończenie budowy przewidywane jest na drugi kwartał 2017 r.
Lądowisko zapewni szybki i sprawny transport pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, na przykład transport z wypadków komunikacyjnych. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Wołomińskiego.

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać