Tomasz Boroński
Tomasz Boroński PDF Drukuj Email

Tomasz Bolesław Boroński
inżynier urządzeń sanitarnych,  
magister administracji

Zastępca  Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

 

Obowiązki

  • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań wykonywanych przez Zespół Administracyjno-Techniczny, sporządzanie planów inwestycyjno-zakupowych, remontowych i modernizacyjnych,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu medycznego,
  • nadzór nad realizacją oraz prowadzenie robót budowlanych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych,
  • nadzór nad gospodarką techniczną, magazynową, wyposażeniem w sprzęt medyczny i techniczny, realizacją zakupów i zamówień, funkcjonowaniem taboru samochodowego oraz informatyzacją szpitala,
  • nadzór nad terenem i prawidłową gospodarką najmu powierzchni szpitala,
  • nadzór i realizacja umów z dostawcami mediów energetycznych, sprzętu medycznego, technicznego i gospodarczego oraz materiałów medycznych,
  • odpowiedzialność za ubezpieczenie majątku placówki przed kradzieżą, włamaniem i pożarem oraz OC medyczne,
  • przewodniczenie i organizacja prac inwentaryzacyjnych w szpitalu,
  • przewodniczenie i planowanie prac Komisji BHP

 

Wykształcenie

2013-2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 studia podyplomowe „Zarządzanie w podmiotach
 leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”
2003-2005
Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
 magister administracji
1992-1998
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 inżynier urządzeń sanitarnych
1986-1989Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 specjalność pojazdy gąsienicowe

Doświadczenie zawodowe

od  2012
Szpital Powiatowy w Wołominie
stanowisko
Zastępca  Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
2009-2012Telewizja Polska S.A
stanowisko
kierownik zakładu Energetyki i Remontów
1994-2009
Telewizja Polska S.A
stanowiskakierownik sekcji urządzeń i instalacji c.o. i z.w.,
 zastępca kierownika a następnie kierownik Wydziału Klimatyzacji,
 Techniki Sanitarnej i Ogrzewnictwa
 kierownik Zakładu Konserwacji i Remontów
1990-1994
PJO „Polskie Radio i Telewizja”
stanowisko
kierownik sekcji urządzeń i instalacji c.o. i z.w.

 

 

 

 

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać