mgr Andrzej Gruza PDF Drukuj Email

Andrzej Krzysztof Gruza
magister nauk prawnych,
magister geologii

Dyrektor 

 

Obowiązki

 • planowanie i nadzorowanie działalności szpitala,
 • wytyczanie głównych kierunków rozwoju szpitala,
 • ustalanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szpitala,
 • kontrola i ocena pracy komórek organizacyjnych oraz ich kierowników,
 • wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, nagradzaniem pracowników szpitala,
 • nadzór nad pozyskaniem funduszy ministerialnych, europejskich i innych,
 • nadzór nad opracowywaniem planów i programów w zakresie remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji,
 • ustanawianie pełnomocników,
 • współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szpitalu i innymi organizacjami zawodowymi pracowników,
 • koordynacja funkcjonowania i współpracy wszystkich struktur organizacyjnych szpitala,
 • wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem i kierowaniem szpitalem wynikających z obowiązujących przepisów

 Wykształcenie

2005
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  studia podyplomowe
  „Ekonomika zdrowia”
1999  
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
  magister nauk prawnych
1982
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 magister geologii

Doświadczenie zawodowe – ostatnie miejsca pracy

od 05.2013 Szpital Powiatowy w Wołominie
stanowisko
dyrektor
2008-2013
„Patron” Sp. z o. o.
stanowisko
prezes zarządu
2001-2012    
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
stanowisko
kierownik działu personalnego i prawnego
 pełnomocnik do spraw regulacji majątku Instytutu                                                 
 specjalista do spraw prawnych
2006-2011Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
stanowiskogłówny specjalista do spraw prawnych

 

 

 

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać