Aktualności
Św. Mikołaj z prezentami PDF Drukuj Email
Czwartek, 13 Grudzień 2012 14:11

W grudniu Oddział Pediatryczny wołomińskiego Szpitala odwiedzili najprawdziwsi Mikołaje. Świąteczną niespodziankę przygotowała dla chorych dzieci Fundacja Orange. Wolontariusze wcielili się w rolę Mikołajów i przybyli do dzieci z workami prezentów.
    Fundacja Orange została założona w 2005 r. przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange). Fundacja aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, prowadząc oraz wspierając działania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w dziedzinie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego.
We wszystkie działania Fundacji aktywnie angażują się wolontariusze. Głównymi programami Fundacji są: ?Dźwięki Marzeń?, ?Edukacja z Internetem tp?, ?Szkoła bez przemocy?, ?Telefon do Mamy?.
    Oddział Pediatryczny już od kilku lat współpracuje z Fundacją Orange. Wolontariusze odwiedzają wołomiński Szpital w grudniu ? w Mikołajki oraz z okazji Dnia Dziecka. 6 grudnia z Mikołajami z Fundacji Orange spotkało się 22  najmłodszych pacjentów. Wszyscy dostali prezenty ? maskotki, słodycze, gry, książki. Dodatkowo, w ?Bajkowym kąciku? goście zostawili gry, klocki i kredki.
    Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, na uśmiechnięte twarze dzieci by stwierdzić, że takie wizyty są bardzo ważne, że odwiedziny Mikołajów sprawiły ogromną radość. ?Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat? - powiedział kiedyś wybitny pedagog Janusz Korczak i słowa te są cały czas aktualne. (A.B.)
 
Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Stacji Dializ 3.10.2012r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Październik 2012 11:18

Wszem i wobec, i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym Akt Erekcyjny pod budowę Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Wołominie wbudowany został.
  
 3 października uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nowoczesną Stację Dializ Szpitala Powiatowego w Wołominie . Oddział ? czynny 24 godziny na dobę - wykonuje zabiegi ratujące zdrowie i życie pacjentów. Uroczystość poprowadz 3.10.2012ił dyrektor szpitala, Robert Mazur, a towarzyszyli mu w tej wielkiej chwili m.in. poseł na Sejm RP Jacek Sasin, wicemarszałek Mazowsza Krzysztof Strzałkowski, starosta wołomiński Piotr Uściński, przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, a także radni powiatowi ? Ireneusz Maślany, Adam Kopczyński i Marek Pietrzak, naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa Dorota Jagodzińska, wójt Gminy Poświętne Jan Cymerman, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kobyłce Hanna Łach, lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy Szpitala Powiatowego.
    Na terenie przyszłego obiektu podpisano akt erekcyjny rozpoczynający budowę. Podpisy złożyli: poseł Jacek Sasin, wicemarszałek Mazowsza Krzysztof Strzałkowski, starosta Piotr Uściński, dyrektor Szpitala Robert Mazur, ordynator Oddziału Wewnętrznego ze Stacją Dializ Przemysław Wierzbicki oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji - Ewa Szklarczyk, prezes firmy ?Medmix?. Następnie, po odczytaniu i poświęceniu placu budowy przez ks. kapelana Piotra Krasuskiego, dokument umieszczono w

szklanej tubie, którą następnie wmurowano w fundamenty powstającego budynku.
- Jest to niezwykle optymistyczne spotkanie w pesymistycznej sytuacji spowodowanej brakiem środków finansowych ? powiedział poseł Jacek Sasin. ? Szpital Powiatowy w Wołominie cieszy się znakomitą opinią i mam nadzieję, że ta inwestycja spowoduje, iż ta opinia będzie jeszcze lepsza.
- Gratuluję dyrektorowi i pracownikom szpitala podjęcia tej ważnej inwestycji ? dodał starosta Piotr Uściński. ? Cieszę się, że po wielu latach rozmów o potrzebie wybudowania stacji dializ, te zamierzenia mają się wkrótce spełnić. Po kilku ostatnich latach, w których szpital przynosił straty, istnieje szansa wyjścia na zero, a kto wie, bilans może być nawet dodatni, jeśli NFZ zapłaci nadwykonania.
    Nowa Stacja Dializ oferuje lepsze warunki zarówno dla personelu, jak i pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej pomocy. Na pierwszym etapie realizowania inwestycji powstanie nowy budynek Stacji Dializ, kolejny etap będzie stanowić przebudowa i rozbudowa parteru budynku interny na potrzeby Oddziału Nefrologii. W nowym budynku powstanie przede wszystkim oddział dzienny przeznaczony do leczenia hemodializami osób chorych na ostrą i schyłkową niewydolność nerek. Ośrodek dializ to zespół pomieszczeń dla personelu, pokój przygotowawczy, pomieszczenie dla pacjentów potrzebujących tzw. dializy otrzewnej oraz cztery stacje dializ, w tym jedna dla tzw. stanów ciężkich. Łącznie powstanie 25 stanowisk do dializy.
- Szpitale powiatowe mają na ogół trzy oddziały i oferują podstawową opiekę.

Wołomiński szpital oferuje specjalistyczną opiekę, a na wszystkich oddziałach znajduje się już ponad 300 łóżek. Cieszę się, że ta wołomińska placówka rozwija się tak szybko i stara się zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki ? stwierdził wicemarszałek

Krzysztof Strzałkowski.
- Budowa stacji dializ była koniecznością i cieszę się ogromnie ze zrozumienia ze strony starosty oraz Rady Powiatu Wołomińskiego. To wy poparliście moje starania i, przeznaczając środki na budowę tej stacji, staliście się prawdziwym kamieniem węgielnym tego przedsięwzięcia ? powiedział w swym przemówieniu dyrektor Robert Mazur.

? Rozpoczęta nie tak dawno budowa postępuje, widać już fundamenty, ale najważniejszym i najbardziej trwałym fundamentem są ludzie ? ich zaangażowanie i oddanie służbie drugiemu człowiekowi ? podkreślił.
Inwestycja o wartości 2 mln 456 tys. zł finansowana jest ze środków Powiatu. Prace budowlane wykonuje firma ?Medmix? Sp. J. Profesjonalne Budownictwo Medyczne  z Radzymin. Stan surowy budynku zostanie zamknięty do 13 stycznia 2013 r. Otwarcie nowej Stacji Dializ i przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest za kilkanaście miesięcy.
?Pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej trosce o zdrowie mieszkańców naszego powiatu. 
Pracownia endoskopowa to priorytet PDF Drukuj Email
Piątek, 31 Sierpień 2012 09:46

Rada Miasta Wołomin na sesji w dniu 27 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. Dotacja w wysokości 50.000 zł jest przeznaczona na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu do elektrochirurgii oraz kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. Jako uzasadnienie podano usprawnienie działalności oraz podwyższenie standardu usług Szpitala poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.
    Gmina Wołomin wielokrotnie wspierała Szpital Powiatowy. O tym, jak bardzo taka pomoc służy pacjentom osobiście przekonali się burmistrz Ryszard Madziar oraz radna Grażyna Więch, którzy 23 sierpnia złożyli wizytę w wołomińskim Szpitalu.
    - Mając świadomość, jak obecnie przedstawia się sytuacja szpitala od wewnątrz, jeszcze bardziej postaram się służyć pomocą finansową ? powiedział Ryszard Madziar. Niektóre oddziały wciąż oczekują na gruntowną modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu. Byłoby dobrze, gdyby każda gmina w naszym powiecie wprowadziła do budżetu zapis, który pozwoliłby przeznaczyć część środków na wyposażenie szpitala.
    W pierwszej kolejności goście odwiedzili pracownię endoskopową ? jeden z najważniejszych elementów diagnostycznych, który funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach. Braki w wyposażeniu i obecny wizerunek pracowni powodują, iż dyrektor szpitala Robert Mazur jak najszybciej będzie ubiegał się o jej modernizację. Podczas wizyty w szpitalu powstał pomysł, aby gmina Wołomin zaopiekowała się tą pracownią i co jakiś czas przekazywała środki na zakup niezbędnego sprzętu. Burmistrz zapowiedział, że nie zostawi tej jednostki w potrzebie.
    - Remont pracowni endoskopowej to priorytetowe działanie ? stwierdził dyrektor. ? Chciałbym doposażyć to miejsce, a także zmienić jego lokalizację-tutaj konieczna będzie również poprawa stanu innych pomieszczeń. W naszym szpitalu pracują doskonali fachowcy, którym należy stworzyć odpowiednie warunki do pracy. Zależy mi także na zwiększeniu komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjentów ? dodał.
    Następnie burmistrz Ryszard Madziar i radna Grażyna Więch przyjrzeli się z bliska  Oddziałowi Neonatologicznemu, po którym oprowadziła ich ordynator Elżbieta Kołodziejczyk. To jeden z tych oddziałów, z których szpital może być dumny. Na tę inwestycję gmina swego czasu przeznaczyła 100 tys. zł  i środki te z pewnością nie zostały zmarnowane.
    Niestety, jak wspomniał dyrektor Mazur, wiele jeszcze zostało do zrobienia, a na odbudowę czeka jeszcze między innymi Oddział Wewnętrzny III ? Stacja Dializ. Prace w tym celu rozpoczną się już w tym roku z inicjatywy starostwa wołomińskiego.
    Dzięki wizycie w Szpitalu Powiatowym burmistrz Wołomina i przedstawicielka rady mieli okazję ocenić sytuację placówki zdrowotnej przed remontem poszczególnych jednostek i po jego dokonaniu. Radna Grażyna Więch tak podsumowała swój krótki pobyt
w szpitalu:
    - Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy człowiek pojawi się w szpitalu jako pacjent, oczekuje konkretnej pomocy. Pacjent nie od razu zwróci uwagę na braki w wyposażeniu czy konieczność natychmiastowego remontu oddziału. Nie oznacza to jednak, że działania, które dążą do poprawy stanuszpitala nie są ważne. Takich działań potrzebują właśnie ci lekarze, którzy wykorzystają nowoczesny sprzęt dla ratowania zdrowia, a niekiedy życia pacjentów. Dzięki wizytom takim, jak dzisiejsza, ja, jako radna, zyskuję szersze spojrzenie na problemy szpitala ? to bardzo pomaga w podjęciu właściwych decyzji. Przyznaję, iż patronat gmin nad szpitalem bądź poszczególnymi oddziałami to dobry pomysł. Szpital służy wszystkim, każda inwestycja podjęta na rzecz tej placówki to kolejny krok do zapewnienia mieszkańcom powiatu właściwej opieki medycznej.Tradycję udzielania szpitalowi wsparcia przez gminy powiatu wołomińskiego przywrócił obecny dyrektor szpitala Robert Mazur. Jak sam przyznaje, współpraca między większością gmin a szpitalem układa się dobrze i owocuje konkretnymi działaniami, których efekty są już widoczne.

Wszyscy zgodnie przyznają, że idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stałego wsparcia szpitala do budżetów gminnych ? pozwoliłoby to bowiem na rozsądne planowanie wydatków. Niestety, jeszcze cztery gminy z powiatu wołomińskiego nie wywiązały się ze swoich deklaracji. Tym bardziej cieszy postawa burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara i radnych, którzy takiej pomocy nie odmawiają, przeciwnie ? chcą pomagać i autentycznie interesują się funkcjonowaniem Szpitala.
    
A.B. 
Jedyna szansa na skorzystanie z programu Rodzicielskie ABC PDF Drukuj Email
Środa, 01 Sierpień 2012 08:49

Zapraszamy wszystkie mamy

Polityka prorodzinna, w której zakres wchodzi zapewnienie kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej, jest jednym z zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym z 9 marca 1990 roku. Opieka medyczna i edukacja kobiet ciężarnych stanowi warunek utrzymania matki i dziecka przy dobrym zdrowiu.
    Szkoły rodzenia powstały z myślą o przygotowaniu przyszłych rodziców do bezpiecznego przebiegu ciąży i porodu oraz do aktywnego pełnienia roli matki i ojca. Wołomin, w trosce o potrzeby przyszłych rodziców z terenu gminy, proponuje działania mające na celu zredukowanie lęku przed porodem i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ciążą i macierzyństwem. W 2012 roku Gmina Wołomin po raz pierwszy przyłączyła się do programu ?Rodzicielskie ABC?. Działanie skierowane jest do 60 rodzin spodziewających się dziecka, z czego do 10 rekomendowanych przez wołomiński Ośrodek Pomocy Społecznej. Z budżetu gminy na dofinansowanie akcji przeznaczono 18 tys. zł. Dla 50 rodzin będzie to dofinansowanie częściowe, natomiast rodzinom rekomendowanym przez OPS przysługuje dofinansowanie pełne.
Gmina Wołomin podpisała umowę z Małgorzatą Olszewską, właścicielką Szkoły Rodzenia PEREŁKA znajdującej się przy ul. Kościelnej 38 w Wołominie.
Udział w programie ?Rodzicielskie ABC? to niepowtarzalna szansa dla przyszłych matek i ich partnerów, którzy pragną cieszyć się świadomym i odpowiedzialnym rodzicielstwem.

    PEREŁKA to najstarsza szkoła rodzenia w Wołominie. Jak zapewnia Małgorzata Olszewska, miejsce to od lat doskonale spełnia swoje zadanie. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przesz szkołę rodzenia pozwala uzupełnić wiedzę na temat ciąży i macierzyństwa oraz stanowi dopełnienie opieki sprawowanej przez lekarza. W szkole rodzenia każda przyszła matka znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania, spotka się z empatią osób prowadzących zajęcia, które, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, udzielą pomocy w każdej sytuacji związanej z narodzinami dziecka. Kontakt z innymi rodzicami umożliwi wymianę doświadczeń.


Zapisy telefoniczne od poniedziałku do soboty,w godz.

8:00 - 18:00
pod numerem tel. 604 300 271


 
<< Początek < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Następna > Ostatnie >>

Strona 32 z 39

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać