Koordynato pakietu onkologicznego

mgr Małgorzata Skłodowska
Kierownik Przychodni Specjalistycznej

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:00