Ochrona przed koronawirusem
Aktualne zasady i ograniczenia
Pytania i odpowiedzi
Sprawdź czy masz objawy COVID-19
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Mobilne Punkty Pobrań, TAKŻE W WOŁOMINIE
JEŚLI PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA,
NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO NPL ANI SOR TYLKO SKONTAKTUJ SIĘ Z:
SANEPIDEM TEL: 510 146 258; 505 302 906; 516 140 961
LUB
INFOLINIA NFZ TEL: 800 190 590
SZPITAL ZAKAŹNY Ul.
WOLSKA 37, TEL: 22 335 53 32