NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (NPL) to świadczenia udzielane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, najbliżej miejscu zamieszkania.

Pacjenci do NPL (ul. Sasina 15, Wołomin -wejście od ulicy Gdyńskiej) mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Świadczenia opieki zdrowotni udzielane w NPL są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania.
Nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent jest zapisany.

DZIAŁAJĄCY W PRZYCHODNI LEKARZ UDZIELA PORAD

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w domu pacjenta (tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych).

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala i wezwać karetkę pogotowia.

W dni powszednie oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w godzinach 18:00-8:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę
w gabinecie zabiegowym NPL lub w domu pacjenta.

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY LEKARSKIEJ

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni i dostanie się do lekarza POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

PRZYKŁADOWE SYTUACJE UZASADNIAJĄCE SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej na którą pacjent choruje np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowana dusznością,
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Zespół kierujący NPL
Kierownik:
mgr Teresa Żuławnik

📞 Rejestracja: (22) 77 35 689

Zespół:
Lek. Elżbieta Główka
Lek. Marlena Harasimczuk
Lek. Joanna Jarzyna
Lek. Jan Jastrzębski
Lek. Hanna Krakowska
Lek. Ziemowit Machczyński
Lek. Elżbieta Mianowska-Ezzat
Lek. Danuta Rosak
Lek. Waldemar Skawiński
Lek. Sławomir Tymiński
Lek. Iwona Wąsowska-Drozda
Lek. Mariusz Załuski
Lek. Małgorzata Zawacka

Skip to content