Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (NPL)

Zespół kierujący NPL

 • Kierownik: mgr Teresa Żuławnik

Rejestracja:  22 7735689

Zespół

Lek. Elżbieta Główka
Lek. Marlena Harasimczuk
Lek. Joanna Jarzyna
Lek. Jan Jastrzębski
Lek. Hanna Krakowska
Lek. Ziemowit Machczyński
Lek. Elżbieta Mianowska-Ezzat
Lek. Danuta Rosak
Lek. Waldemar Skawiński
Lek. Sławomir Tymiński
Lek. Iwona Wąsowska-Drozda
Lek. Mariusz Załuski
Lek. Małgorzata Zawacka

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (NPL)  to świadczenia udzielane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdy  ubezpieczony, bez  względu na  miejsce  zamieszkania,  może  skorzystać  z pomocy nocnej i świątecznej  opieki  zdrowotnej, najbliżej miejscu zamieszkania.

Pacjenci do NPL (ul. Sasina 15, Wołomin -wejście od ulicy Gdyńskiej) mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku  w godzinach  od  18:00  do  8:00 dnia  następnego oraz w soboty,  niedziele i  inne  dni  ustawowo wolne od  pracy  w godzinach  od  8:00   do   8:00 dnia  następnego.

Świadczenia opieki zdrowotni udzielane w NPL są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania.
Nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent jest zapisany.

DZIAŁAJĄCY W PRZYCHODNI LEKARZ UDZIELA PORAD

 • w  warunkach  ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w  domu  pacjenta (tylko w przypadkach  medycznie  uzasadnionych).

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala i wezwać karetkę pogotowia.

W dni powszednie oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w godzinach 18:00-8:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę
w gabinecie zabiegowym NPL lub w domu pacjenta.

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY LEKARSKIEJ

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma  objawów  sugerujących  bezpośrednie  zagrożenie  życia  lub  grożących  istotnym uszczerbkiem  na  zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni i dostanie się do lekarza POZ może znacząco  niekorzystnie  wpłynąć  na  stan  zdrowia.

PRZYKŁADOWE  SYTUACJE UZASADNIAJĄCE  SKORZYSTANIE  ZE  ŚWIADCZEŃ  NOCNEJ  I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI  ZDROWOTNEJ:       

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej na którą pacjent choruje np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowana dusznością,
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle  brzucha, nieustępujące  mimo stosowania  leków  rozkurczowych,
 • bóle  głowy,  nieustępujące  mimo stosowania  leków  przeciwbólowych
 • biegunka  lub  wymioty,  szczególnie u dzieci  i  osób  w  podeszłym  wieku,
 • nagłe  bóle  kręgosłupa,  stawów, kończyn itp.

mgr Teresa Żuławnik

Kierownik Nocnej
i Świątecznej Pomocy Lekarskiej