Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Kierujący Oddziałem

  • Ordynator oddziału lek. Janusz Skoczylas
  • Pielęgniarka Oddziałowa mgr Czarzasta Iwona

Pokój lekarski: 227633195, 227633199

Dyżurka pielęgniarek: 227633193

Sekretariat/Fax: 227633228

Wysokospecjalistyczny oddział, w pełni wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną spełniającą wszystkie obowiązujące standardy krajowe i europejskie.

Oddział posiada 3 akredytowane i zakontraktowane stanowiska intensywnej terapii z pełnym osprzętowieniem (4 respiratory, 4 monitory EKG, pulsoksymetrii, BNP).

Planowane jest rozszerzenie kontraktowania o dalsze 2 łózka.

Oddział zapewnia leczenie dorosłych pacjentów w stanach
bezpośredniego zagrożenia życia, np.:

– uraz wielonarządowy ,
– sepsa,
– niewydolność oddechowa wymagająca leczenia respiratorem,
– stany po reanimacji.

Oddział realizuje usługi z wykorzystaniem istniejącego w szpitalu zaplecza diagnostycznego, jak tomografia komputerowa, pracownia echokardiografii i ultrasonografii z możliwością badań przyłóżkowo, pracownia RTG, pracownia bakteriologii, całodobowe laboratorium diagnostyczne.

Oddział Intensywnej Terapii   wykonuje znieczulenia do wszystkich typów operacji.

Oddział ze względu na interdyscyplinarny charakter, współpracuje ze wszystkimi oddziałami Szpitala. Uczestniczy również w udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia.

lek. Janusz Skoczylas

Ordynator Oddziału Anastezjologii
i Intensywnej Trapii