Oddział Chirurgiczny Ogólny

Zespół Kierujący Oddziałem

  • Kierownik – Ordynator dr n. med. Przemysław Ciesielski
  • Z-ca Ordynatora Oddziału dr Jakub Szałas
  • Pielęgniarka Oddziałowa mgr Jolanta Mateńka

Pokój lekarski: 227633116, 227633124, 227633344

Dyżurka pielęgniarek: 227633117

Sekretariat: 227633119

Faks: 227633344

Oddział Chirurgiczny Ogólny znajduje się na V piętrze w budynku głównym Szpitala. Liczy 24 łóżka, rozmieszczone w salach 2,3 i 5 osobowych. Wszystkie sale chorych są po gruntownym remoncie, wyposażone w odbiorniki telewizyjne.
W Oddziale wykonywane są operacje z zakresu chirurgii ogólnej, a także niektóre operacje onkologiczne m.in. nowotworów jelita grubego.  Znaczna część operacji wykonywana jest laparoskopowo np. operacja przepukliny, operacje na jelicie grubym, resekcja jelita
z powodu raka jelita grubego, operacja wypadania odbytnicy oraz wszczepianie cewników  Tenckchoffa.

Oddział specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu chorób tarczycy oraz chorób proktologicznych

(choroby jelita grubego i odbytnicy). W roku 2019 uruchomiony zostanie Program leczenia chorych z otyłością patologiczną.
Oddział dysponuje bogatym zapleczem diagnostycznym oraz wykwalifikowanym personelem specjalizującym się w zakresie diagnostyki i leczenia  pacjentów wymagających zabiegów chirurgicznych i proktologicznych.
W Oddziale odbywa się także przygotowanie chorych do planowych operacji bariatrycznych czyli chirurgicznego leczenia otyłości.

Odwiedziny pacjentów

Odwiedziny odbywają się codziennie od godziny 12:00.

Ordynator lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów
ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego
lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Kwalifikowanie pacjentów do operacji i ustalanie terminu przyjęcia odbywa się w Punkcie Konsultacyjnym  w Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej Szpitala w godzinach 12.00 – 14.30.

Przyjęcia odbywają się w każdy:

  • -Środa, Konsultacje przeprowadza Ordynator: dr n med. Przemysław Ciesielski,

Zapisy do Punktu Konsultacyjnego prowadzi sekretariat Oddziału Chirurgicznego Ogólnego.

Czas oczekiwania na planową operacje to około 2 -3 miesiące.

Koordynator Pakietu onkologicznego na podstawie Karty DiLO

Poradnia Chirurgii Ogólnej

W szpitalu działa Poradnia Chirurgii Ogólnej, która przyjmuje chorych do kontroli
po zabiegach operacyjnych,  a także zajmuje się pacjentami wymagającymi chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego (wówczas konieczne jest skierowanie od lekarza POZ).
Poradnia Chirurgii Ogólnej świadczy także usługi w zakresie proktologii. W ramach Poradni Chirurgii Ogólnej pacjenci onkologiczni przyjmowani są poza kolejnością bez skierowania. Diagnostyka i leczenie odbywa w ramach Poradni oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego we współpracy z  Mazowieckim Centrum Onkologii w Wieliszewie.

Informacje dodatkowe:

Działalność dydaktyczna Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

  •  staże specjalizacyjne z chirurgii ogólnej w ramach specjalizacji z chirurgii, ginekologii, urologii i ortopedii. Terminy realizacji szkoleń wymagają indywidualnego ustalenia z Kierownikiem  Oddziału.
  •  spotkania studentów medycyny zainteresowanych chirurgią, będących członkami Studenckiego Koła Naukowego we współpracy z  Uniwersytetem Medycznym w Warszawie.
Publikacje

Dr n. med.
Przemysław Ciesielski

Kierownik-Ordynator Oddziału
Chirurgii Ogólnej