Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze stacją dializ

Zespół Kierujący Oddziałem

Ordynator oddziału: lek. Przemysław Wierzbicki

Pielęgniarki oddziałowe: mgr Danuta Domańska, mgr Jadwiga Hasiuk

Stacja Dializ: 227633163

Pokój lekarski: 227633167, 227633180

Dyżurka pielęgniarek: 227633181

Sekretariat: 227633156

Fax: 227633325

e-mail: dializy@szpitalwolomin.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Pokój lekarski: 227633123, 227633122

Dyżurka pielęgniarek: 227633132

Sekretariat: 227633156

Fax: 227633325

Nasz Zespół

 • lek. Anna Żmudzka-Stankiewicz – specjalista chorób wewnętrznych,  nefrolog
 • lek. Agnieszka Dłużewska – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • dr n. med. Katarzyna Ślubowska – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. Monika Prokopiuk-Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. Agnieszka Nowak- specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. Maciej Graczyk – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. Tomasz Protaziuk – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny
 • lek. Zuzanna Giłka – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Andrzej Falkowski –specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Ewelina Poniatowska –specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Ewelina Chmielewska – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Justyna Radziszewska-Gugała – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Marta Janczewska – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pielęgniarki Oddziałowe

 • Jadwiga Hasiuk – specjalista  pielęgniarstwa w dziedzinie nefrologii i dializoterapii
 • Danuta Domańska – specjalista  pielęgniarstwa w dziedzinie nefrologii i dializoterapii

Sekretariat

 • Anna Dąbrowska
 • Magdalena Biela
 • Katarzyna Nizoł

Zakres działalności medyczno-usługowej

 • diagnostyka i leczenie glomerulopatii pierwotnych i wtórnych, w tym m.in. nefropatii cukrzycowej, nadciśnieniowej, chorób układowych (toczeń trzewny, zapalenia naczyń, dyskrazje komórek plazmatycznych)
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego
 • diagnostyka i leczenie nawracających zakażeń układu moczowego u dorosłych
 • diagnostyka i leczenie ostrej niewydolności nerek
 • diagnostyka przyczynowa i leczenie przewlekłej choroby nerek (okres I-V)
 • leczenie nerkozastępcze hemodializy i dializa otrzewnowa (CADO/ADO)
 • ocena osadu moczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym
 • diagnostyka i leczenie powikłań kostnych przewlekłej choroby nerek
 • Poradnia Nefrologiczna
 • opieka poszpitalna
 • leczenie nawracających zakażeń układu moczowego
 • diagnostyka i leczenie glomerulopatii
 • kwalifikacja chorych do leczenia nerkozastępczego
 • edukacja pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Informacje dodatkowe

Oddział posiada wolne miejsca akredytacyjne do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz nefrologii w trybie modułowym – osoby zainteresowane proszone są o kontakt. Wieloletnie doświadczenie naszego Oddziału w zakresie leczenia dializą otrzewnową oraz obecny kontrakt z NFZ pozwala na przyjęcie i leczenie w naszym Ośrodku nowych chorych kierowanych do programu dializ otrzewnowych. Pacjentów zainteresowanych prosimy o kontakt z Ordynatorem Oddziału

Lek. Przemysław Wierzbicki

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Nefrologii ze Stacją Dializ