Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Zespół Kierujący Oddziałem

 • Ordynator: Dr n. med. Ryszard Stańczak
 • Zastępca Ordynatora: Lek. Andrzej Lipa
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Gryczka

Pokój lekarski: 227633289

Sekretariat: 227633106

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna tel. (22) 7633130

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-15.00

Wtorek: 8.00-13.00

Środa: 8.00-13.00

CZYM SIĘ SZCZYCIMY ?

Od września 2012 roku, po spełnieniu wszystkich warunków kadrowych, sprzętowych i lokalowych wymaganych odpowiednimi ministerialnymi przepisami Oddziały Położniczo Ginekologiczny i Neonatologiczny uzyskały II POZIOM REFERENCYJNY w ramach ogólnopolskiego trójstopniowego selektywnego podziału w opiece nad matką i dzieckiem.

Co to znaczy dla naszych pacjentek?

Oddziały nasze II Poziomu w ramach systemu przygotowane są do prowadzenia ciąż ze średnimi patologiami oraz porodu i opieki nad dzieckiem po ukończonym 32 tygodniu trwania ciąży – również wielopłodowej. ( Zapewnia to podwyższenie poziomu opieki i wreszcie zakończenie problemu szukania wolnych miejsc dla naszych pacjentek w szpitalach warszawskich ).

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU  OD 1998 ROKU PO REOCENIE W 2011

Szpital uznany został za PRZYJAZNY DZIECKU, ponieważ spełnia wszystkie 10 kroków do udanego karmienia piersią. 10 kroków do udanego karmienia piersią ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Szpital gwarantuje realizację zasad opartych na poszanowaniu godności i praw kobiet ciężarnych, rodzących i położnic. Szczególnym celem tej inicjatywy jest stworzenie przyjaznych warunków do porodu i przestrzeganie praw matek karmiących.

ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI CAŁODOBOWEGO POBYTU W SALACH PRYWATNYCH PONADSTANDARDOWYCH OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PRZEZ CAŁY OKRES POBYTU W SZPITALU.

Osoby korzystające z tego udogodnienia są niezwykle szczęśliwe z możliwości pozostawania ze swoimi najbliższymi przez okres porodu, narodzin i pierwszych dni wspólnej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapewniliśmy to Państwu – naszym byłym, obecnym i przyszłym pacjentom. W województwie mazowieckim taki standard możliwy jest tylko u nas.

W ROKU 2015 NA PORÓD W NASZYM ODDZIALE ZDECYDOWAŁY SIĘ 1533 PACJENTKI. DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA ZAUFANIE !!!!!!

SEKRETARIAT ODDZIAŁU

Tel. (22) 76 33 106
Godziny pracy sekretariatu: 08.00-14.00 od poniedziałku do piątku

Wyniki badania histopatologicznego do odebrania w Sekretariacie Oddziału od 17 do 30 dni od daty wypisu ze szpitala w godzinach pracy sekretariatu.
Karta informacyjna pobytu w szpitalu do odebrania do 30 dni od daty wypisu ze szpitala w godzinach pracy sekretariatu.
Odbiór powyższych dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną do tego w dokumentacji medycznej.
Po upływie 30 dni powyższe dokumenty do odebrania drogą procedury administracyjnej w kancelarii Dyrektora Szpitala na podstawie wniosku.

IZBA PRZYJĘĆ

Tel.(22) 76 33 227
Czynna całą dobę.

W Izbie Przyjęć przyjmujemy pacjentki do porodu, do planowych operacji i zabiegów jednodniowych oraz pacjentki które zgłosiły się do IP w tzw.„trybie ostrodyżurowym” .
Świadczenia zdrowotne w Izbie Przyjęć są udzielane w dni powszednie od godz. 08.00-14.00
po wcześniejszej weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego w Sekretariacie Oddziału.
W Izbie Przyjęć wykonujemy również zapisy kardiotokograficzne (KTG) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.
Zdjęcie szwów odbywa się w IP codziennie w godzinach 10.00-13.00 poza kolejnością.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY    


Pokój lekarski:
22 76 33 152
Dyżurka położnych w Trakcie Porodowym:
22 76 33 151
Dyżurka położnych w Oddziale Położniczym:
22 76 33 288

Godziny odwiedzin w Oddziale: 12.00-19.00

PRZYJĘCIE DO PORODU, CO WARTO ZE SOBĄ ZABRAĆ 

Przyjęcie do porodu i planowych cięć cesarskich odbywa się w Izbie Przyjęć.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
– dowód osobisty
– karta przebiegu ciąży
– plan porodu
– do przyjęcia do porodu nie jest potrzebne skierowanie !!!

NIEZBĘDNE WYNIKI BADAŃ Z OKRESU CIĄŻY:
– oryginał grupy krwi
– antygen HBs, WR, p/ciała p/HIV i HCV
– wynik posiewu z pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa S. agalactiae (GBS)
– badania USG wykonane w przebiegu ciąży
– ew. konsultacje lekarzy innych specjalności które odbyły się w trakcie trwania ciąży

Po wstępnym badaniu położniczym i dopełnieniu wszelkich czynności administracyjnych związanych z przyjęciem do porodu udajecie się Państwo do Traktu  Porodowego.

PORÓD

W Trakcie porodowym pozostają do Państwa dyspozycji 4 sale porodowe. W 2 z nich, o podwyższonym standardzie, znajdują się wanny zapewniające możliwość korzystania z immersji wodnej. W każdej z sal istnieje możliwość przebywania osoby bliskiej co zapewnia przeżywanie rodzinnej radości z powodu narodzin oczekiwanego dziecka. Każda z sal wyposażona jest w sprzęt, służący stałemu monitorowaniu bezpieczeństwa matki i płodu. Doświadczony, dyspozycyjny personel sali porodowej – położne, dwóch lekarzy położników, lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna obecni zawsze podczas porodu, ustawicznie czuwają nad bezpieczeństwem i prawidłowym jego przebiegiem. Sala cięć cesarskich będąca w bezpośredniej bliskości z traktem porodowym, obecność anestezjologa w szpitalu zapewnia możliwość natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego w stanach zagrożenia.

WIEDZĄC, ŻE  –  Urodzenie dziecka jest jednym z najintensywniejszych przeżyć w życiu kobiety – jednym z tych, których nigdy się nie zapomina…

 • wsłuchujemy się pilnie w Twoje oczekiwania,
 • wiemy, że pragniesz troskliwego i cierpliwego zainteresowania swoją osobą personelu, który wszystkie czynności przeprowadzi z należytym spokojem,
 • informujemy rodzącą i osobę przez nią wskazaną o aktualnej sytuacji,
 • w czasie porodu staramy się uzyskać świadomą zgodę na podejmowanie działań medycznych,
 • zachęcamy do przyjmowania jak najdogodniejszej pozycji w czasie porodu i korzystania z urządzeń umożliwiających relaks i zmniejszających doznania bólowe (worek sacco, piłka, fotel porodowy, drabinki, immersja wodna),
 • ograniczamy nacinanie krocza do niezbędnych przypadków, stosujemy farmakologiczne i niefarmakologiczne metody walki z bólem porodowym ( np. aromoterapia, muzykoterapia ), w przypadku cięcia cesarskiego, jeżeli nie ma przeciwwskazań
 • wykonujemy je w znieczuleniu przewodowym, umożliwiającym natychmiastowy kontakt wzrokowo-słuchowy matki z dzieckiem,
 • bezpośrednio po porodzie układamy noworodka w ramionach matki po uprzednim osuszeniu i otuleniu ciepłymi pieluszkami,
 • odsysanie noworodka stosujemy tylko w uzasadnionych przypadkach, umożliwiamy jak najwcześniejszy kontakt dziecka z matką ,,skóra do skóry”, a w przypadkach cięcia cesarskiego umożliwiamy taki kontakt z ojcem dziecka,
 • inicjujemy pierwsze karmienie i nie ograniczamy ilości ani czasu trwania karmienia.

PORÓD NATURALNY Z UDZIAŁEM OSOBY BLISKIEJ

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom umożliwiamy wcześniejsze zapoznanie się z warunkami pomieszczeń  sali porodowej i w oddziale położniczym, proponujemy osobie towarzyszącej stałe przebywanie z rodzącą od momentu przyjazdu do porodu, aż do czasu przewiezienia matki wraz z dzieckiem na oddział położniczy, zachęcamy osoby bliskie, towarzyszące rodzącej do aktywnego współudziału w porodzie ( wspólne chodzenie, masowanie kręgosłupa rodzącej, wspieranie podczas skurczów partych itp.) osoba towarzysząca może uczestniczyć w końcowym akcie porodu, może ,,przeciąć pępowinę”, ale nie jest to konieczne i jeśli nie odczuwa takiej potrzeby – może spędzić ten czas w innym pomieszczeniu. Czas poporodowy ( 2 godziny ) w sali porodowej to czas dla rodziny, czas pierwszego karmienia, czas radości i wspólnego przebywania rodziców z ich nowo narodzonym dzieckiem. Moment, w którym matka po raz pierwszy po porodzie przytula swoje dziecko, jest przełomowym w Jej życiu. Radość, uczucie ulgi z jednej strony, niepokój czy poradzi sobie w nowej roli, czy sprosta wymaganiom dziecka, czy będzie odpowiedzialna za nie – to uczucia, jakie są udziałem każdej matki.

MATKA WRAZ Z DZIECKIEM ZOSTAJĄ PRZENIESIENI DO ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO

 • Oddział położniczy to miejsce wypoczynku położnicy po porodzie.
 • Sale 2 ,3-osobowe z kącikiem pielęgnacji noworodka zapewniają pełny komfort pobytu i leczenia,
 • Oddział dysponuje 6 komercyjnymi salami ponadstandardowymi, w których istnieje możliwość pobytu osoby towarzyszącej non-stop, przez cały okres pobytu w szpitalu,
 • Pobyt w oddziale położniczym, to czas stopniowego wdrażania się do obowiązków macierzyńskich, nauka pielęgnacji noworodka, oraz nabycie najważniejszej w tym okresie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia
 • Wszystkie położnice leczone w oddziale mogą liczyć na wyjątkową życzliwość, olbrzymią cierpliwość i niekwestionowany profesjonalizm personelu.

Doceniając znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia matki i dziecka w oddziale położniczym przyjęliśmy następujące zasady postępowania:

 • karmienie dziecka piersią bezpośrednio po narodzinach, również u matek będących bezpośrednio po cięciu cesarskim,
 • pomagamy i uczymy cierpliwości w przystawianiu dziecka do piersi,
 • umacniamy wiarę matki w sukces,
 • oferujemy pomoc karmiącej matce w najczęstszych trudnościach dotyczących wadliwej techniki przystawiania dziecka, obrażeń brodawek, zastoju pokarmu i zbyt małej ilości pokarmu,
 • informujemy matkę o zmianach w jej samopoczuciu i w reakcjach dziecka,
 • szczególną pomocą otaczamy matki po cięciach cesarskich, pomagamy im i utwierdzamy w przekonaniu, że są zdolne do karmienia nawet wtedy, kiedy dziecko urodzone jest przedwcześnie czy też jest chore,
 • matkom przebywającym w oddziale przedstawiamy zalety naturalnego karmienia oraz zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania.
 • zapewniamy konieczne materiały szkoleniowe,
 • umożliwiamy odwiedziny bliskich podczas pobytu w szpitalu,
 • po wypisaniu ze szpitala – porady laktacyjne udzielane są przez całą dobę przez wykwalifikowany personel medyczny.

Dr n.med. Stańczak Ryszard

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Materiały do pobrania:

Wyprawka dla dziecka
Wyprawka dla mamy