Oddział Neurologii

Zespół Kierujący Oddziałem

  • Ordynator lek. Andrzej Dziubiński
  • Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii mgr Lidia Ewa Dana

Dane kontaktowe:

Pokój lekarski: 227633174

Dyżurka pielęgniarek: 227633172

Sekretariat/Fax: 227633171

e-mail: neurologia@szpitalwolomin.pl

Zakres działalności medycznej i usługowej:

-kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych układu nerwowego – Oddział posiada salę intensywnego nadzoru neurologicznego, gdzie są przyjmowani chorzy w ostrej fazie udaru mózgu głównie celem leczenia trombolitycznego oraz chorzy neurologiczni wymagający natychmiastowej diagnostyki, nadzoru i intensywnej terapii.

Oddział wykonuje około 100 tromboliz rocznie, co oznacza, że około 15-20% naszych pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu jest leczonych za pomocą dożylnego wlewu alteplazy ( rtPA);

Współpracujemy z Klinikami Chirurgii Naczyniowej i Neurochirurgii renomowanych szpitali w Warszawie, co umożliwia komplementarne i całkowite zaopatrywanie pacjentów wymagających dalszego leczenia operacyjnego; Ponadto mamy możliwość konsultowania pacjentów interdyscyplinarnych z pełnym panelem specjalistów wszystkich dyscyplin medycznych.

Prowadzimy również diagnostykę i leczenie chorych:
– z pierwotnymi i przerzutowymi guzami układu nerwowego

– z padaczką,
– z ostrymi zespołami bólowymi głowy i kręgosłupa wtórnymi do dyskopatii lub innych patologii w obrębie kanału kręgowego

– z chorobami nerwowo- mięśniowymi.
– z parkinsonizmem i chorobami pozapiramidowymi,
– z zespołami otępiennymi,

-chorobami demielinizacyjnymi
-chorobami infekcyjnymi układu nerwowego

– z krwiakami  pourazowymi
Chorymi opiekuje się wyspecjalizowana kadra lekarska, pielęgniarska , opiekunowie medyczni, rehabilitanci, psycholog i logopeda.
Rehabilitacja odbywa się przy łóżku chorego i w sali rehabilitacyjnej oddziału.

Opieka nad pacjentem po wypisie prowadzona jest w przyszpitalnej Poradni Neurologicznej, co umożliwia płynną kontynuację zainicjowanego w trakcie pobytu leczenia i stały nadzór lekarski nad chorym, modyfikację zaleceń i powtarzanie niezbędnych badań diagnostycznych.

Współpracujemy z Oddziałami Rehabilitacji Neurologicznej, co umożliwia nam przesyłanie bezpośrednio ze szpitala lub kierowanie po hospitalizacji chorych wymagających dalszego stacjonarnego usprawniania;

Oddział dysponuje własną  pracownią video EEG, Dopplera (badanie przepływów w tętnicach dogłowowych i wewnątrzczaszkowych), całodobowym dostępem do tomografii komputerowej na miejscu oraz salą rehabilitacyjną. Oddział posiada całodobowy dostęp do pełnego zakresu badań rezonansu magnetycznego (w tym angio- MR).

Oddział posiada wolne miejsca akredytacyjne do specjalizacji w dziedzinie neurologii. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt. Mile widziani lekarze w trakcie rezydentury w zakresie neurologii.

Oddział spełnia standardy Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu.

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Neurologicznym i Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu.

W związku z otrzymaniem przez Oddział Neurologiczny w Wołominie programu lekowego w zakresie leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM), całkowicie refundowanego przez NFZ, od dnia 2018-04-01 serdecznie zapraszamy pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem tej choroby w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 12.00 do Poradni Neurologicznej przyszpitalnej, gdzie odbywa się weryfikacja i kwalifikowanie pacjentów do w/w leczenia.

Lek. Andrzej Dziubiński

Ordynator Oddziału Neurologii