Oddział Okulistyki

Zespół Kierujący Oddziałem

 • ORDYNATOR: lek. Maciej Gwóźdź
 • Z-ca Ordynatora: lek. Anna Kolczyńska
 • Oddziałowa: mrg Jolanta Świątek


Pokój lekarski:
227633229

Dyżurka pielęgniarek: 227633173

Sekretariat: 227633239

Telefony :

 • 22 7633229  pokój lekarski
 • 22 7633239  sekretariat
 • 22 7633226  blok operacyjny
 • 22 7633173  punkt pielęgniarski

Posiadamy :

 • salę zabiegową

Pracownie :

 • Angiografii fluorescencyjnej
 • USG
 • Laserowa
 • OCT – ocena plamki i nerwu wzrokowego
 • Angio OCT
 • Komputerowego badania pola widzenia

Jesteśmy wysokospecjalistycznym oddziałem, w pełni wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną .

W Oddziale wykonywane są :

 • operacje zaćmy z implantacją wewnątrzgałkowych implantów refrakcyjnych oraz implantacje soczewek korygujących astygmatyzm
 • operacje przeciwjaskrowe : trabekulektomia , implantacja zastawek Ahmeda, sklerektomia, krioterapia przeztwardówkowa
 • operacje łączone – fakotrabekulektomia
 • operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki
 • witrektomia
 • operacje zeza
 • operacja zmian nowotworowych i innych aparatu ochronnego i przedniego odcinka oka
 • iniekcje doszklistkowe ( np. preparatów antyVEGF-Lucentis EYLEA )
 • leczenie zachowawcze

Poradnie :

Poradnia Konsultacyjna:

 •    dr n.med. Eugeniusz Gwóźdź – specjalista II st. chorób oczu

Poradnia Okulistyczna dla dorosłych :

 •     lek. Anna Korczak – Fudalej

Poradnia Okulistyczna dla dzieci :

Z Oddziałem współpracuje WOŁOMIŃSKA FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE (mająca statut organizacji pożytku publicznego), której głównym celem jest pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu i aparatury okulistycznej na rzecz Oddziału Okulistycznego .
Nr rachunku : 32 1060 0076 0000 3200 0072 6756
Wszyscy pracujący, emeryci i renciści oraz płatnicy podatku ryczałtowego mogą ten 1% przekazać na Fundacje . W tym celu należy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać nazwę Fundacji i nr Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS0000145498 )

Lek. Maciej Gwóźdź

Ordynator Oddziału Okulistyki