Poradnia chirurgii dzieci

Magdalena Janikowska – Cieślak
chirurg dziecięcy

GODZINY PRACY

Poniedziałek 12:15 – 18:00

Bożena Żelewska
chirurg dziecięcy

GODZINY PRACY

Wtorek 10:00 – 15:00

Magdalena Plewko
chirurg dziecięcy

GODZINY PRACY

Piątek 8:00 – 13:00

Krystyna Ostrowska
pielęgniarka