POWIATOWA SZKOŁA RODZENIA

Rodziców  oczekujących  dziecka zamieszkałych w powiecie  wołomińskim zapraszamy do udziału w edukacji przedporodowej. Zajęcia realizowane będą na terenie szpitala.

 Program składa się z 9 spotkań (1x w tygodniu) i obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia warsztatowe
 • zajęcia z fizjoterapeutą

Udział w zajęciach jest bezpłatny, całość  realizowana jest ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach PROGRAMU POLITYKI PRORODZINNEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM  ,,TAKrodzina.pl”

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 22 763 31 37 w godzinach 10:oo-14:00.

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

Przygotowanie ciężarnej i jej partnera do porodu i aktywnego w nim uczestnictwa. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje przygotowanie do wielu wariantów porodu, tak aby w sytuacji, gdy okazuje się, iż będzie on przebiegał ze znieczuleniem, nacięciem krocza czy drogą cesarskiego cięcia rodzice rozumieli to co się dzieje i świadomie w tym uczestniczyli.

CELE KSZTAŁCENIA:

 • przygotowanie emocjonalne rodziców do przyjęcia dziecka
 • wskazanie możliwości uczestniczenia partnera w narodzinach dziecka
 • zwiększenie udziału partnera w przeżywaniu ciąży i porodu
 • poszerzenie wiedzy na temat porodu,  co pozwala zmniejszyć lęk przed nieznanym
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie rodzącej i partnera do okresu połogu
 • zalety karmienia naturalnego
 • nauka praktycznych sposobów przystawiania do piersi, kąpieli i pielęgnacji noworodka
 • fizjoterapia w II i III trymestrze ciąży
 • nabycie umiejętności w zakresie ćwiczeń gimnastycznych, zwłaszcza relaksacyjnych i oddechowych, wykorzystywanych podczas porodu
 • nabycie umiejętności w zakresie ćwiczeń gimnastycznych w okresie połogu
 • nauka ćwiczeń zapobiegających odległym następstwom porodu
 • powrót do sprawności seksualnej
 • możliwość kontaktu z innymi parami, które oczekują dziecka – wymiana doświadczeń
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pojawią się wraz z przebiegiem ciąży


OCZEKUJEMY, ŻE PRZYSZLI RODZICE
:

 • pozbędą  się lęków związanych z ciążą i porodem,
 • posiądą  wiedzę i umiejętności w zakresach objętych programem szkoły rodzenia,
 • wykorzystają  techniki  relaksacji,  w czasie bólu i innych  przykrych dolegliwości,
 • aktywnie i świadomie będą współpracować w czasie porodu,
 • nabędą  umiejętność prawidłowej pielęgnacji dziecka,
 • mama posiądzie  umiejętność i świadomość karmienia piersią,
 • mama szybko powróci  do pełnej sprawności po porodzie.

PROGRAM ZAJĘĆ POWIATOWEJ SZKOŁY RODZENIA

Spotkania organizowane są  w godzinach popołudniowych o  17.00  lub  19.00

TEMATY ZAJĘĆ:

 • 1.  Zdrowie kobiety ciężarnej  -wykład
 • 2.  Aktywność fizyczna  w czasie ciąży  – ćwiczenia
 • 3.  I okres porodu – wykład
 • 4.  II okres porodu – wykład
 • 5.  Plan porodu i połóg
 • 6.  Połóg  – ćwiczenia
 • 7.  Opieka i pielęgnacja noworodka  – warsztaty
 • 8.  Karmienie piersią  – warsztaty
 • 9.  Prezentacja oddziału i sali porodowej – zajęcia uczestniczące

Na zajęciach wymagane jest  luźne, niekrępujące ubranie i obuwie na zmianę.

Formularz: Informacja-adresowana-do-osoby-prowadzacej-ciaże.pdf

Materiały do pobrania:

Wyprawka dla dziecka
Wyprawka dla mamy