Praca
ogłoszenie 07/2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 05 Maj 2017 12:56


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna,
Opiekun Medyczny, Salowa, Sanitariusz  do pracy
w Oddziałach Szpitalnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna, Opiekun Medyczny”
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie–SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 922).

 
ogłoszenie 06/2017 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Marzec 2017 11:15

Szpital Powiatowy w Wołominie –SZPZOZ  z siedzibą przy ul. Gdyńska 1/3 w Wołominie
poszukuje kandydata/tkę  na stanowisko:
Główny Specjalista
(umowa o pracę )
Miejsce pracy: Wołomin - Dział Administracyjno-Eksploatacyjny –
- Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w Szpitalu, w szczególności w zakresie:
organizacji udzielania zamówień publicznych,
prowadzenia dokumentacji zamówień, w tym przygotowywania treści: zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, protokołów z postępowań, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem,
uzyskiwania niezbędnych w postępowaniu opinii prawnych, w tym dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, odwołań,
przygotowywania posiedzeń komisji przetargowych,
prowadzenia postępowań odwoławczych,
prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
udział w pracach komisji przetargowych;
przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych
udział w sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych postępowań;
przygotowywanie projektów  wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
archiwizacja dokumentów.
Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe lub średnie poparte minimum 5 letnim stażem pracy;
min. 5  letnie doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych;
praktyczna znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych;
umiejętność obsługi pakietu MS Office;
zdolność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków;
umiejętność pracy pod presją czasu;
dokładność, rzetelność i dbałość o prowadzoną dokumentację;
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa);
umiejętność kierowania zespołem
umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja celów);
Wymagania pożądane:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia;
studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych;
ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty:
cv i list motywacyjny;
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Osobie zatrudnionej na tym stanowisku pragniemy zaoferować stabilne warunki zatrudnienia, a także możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Aby aplikować na powyższe stanowisko prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów w zamkniętych podpisanych kopertach z dopisanym nr referencyjnym ogłoszenia i dopiskiem „ Rekrutacja na stanowisko Głównego specjalisty/Specjalisty”
na adres:
Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
30.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wszystkim pozostałym aplikantom dziękujemy za zainteresowanie możliwością podjęcia pracy w Szpitalu
Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji dostępne są w serwisie internetowym Szpitala pod adresem www.szpitalwolomin.pl.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych wzór plik pdf do pobrania

Zmieniony: Piątek, 24 Marzec 2017 09:15
 
nr ogłoszenia 05/2017 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Marzec 2017 10:09

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarza do pracy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie
ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii,
mile widziane doświadczenie w pracy w Poradni.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 
Lekarz praca SOR PDF Drukuj Email
Czwartek, 02 Luty 2017 15:29

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarza do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godz. 15.00 - 23.00
Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej,
tytuł specjalisty z medycyny ratunkowej lub specjalizacja lub tytuł specjalisty, albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
3000 godzin w wykonaniu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala,
minimum 7 lat pracy w zawodzie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz SOR”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 
Nr ogłoszenia 03/2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Styczeń 2017 14:19

Szpital Powiatowy w Wołominie –SZPZOZ  z siedzibą przy ul. Gdyńska 1/3 w Wołominie / Nieaktualne
poszukuje kandydata/tkę  na stanowisko:
Główny Specjalista
(umowa o pracę )
Miejsce pracy: Wołomin - Dział Administracyjno-Eksploatacyjny –
- Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w Szpitalu, w szczególności w zakresie:
organizacji udzielania zamówień publicznych,
prowadzenia dokumentacji zamówień, w tym przygotowywania treści: zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, protokołów z postępowań, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem,
uzyskiwania niezbędnych w postępowaniu opinii prawnych, w tym dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, odwołań,
przygotowywania posiedzeń komisji przetargowych,
prowadzenia postępowań odwoławczych,
prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
udział w pracach komisji przetargowych;
przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych
udział w sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych postępowań;
przygotowywanie projektów  wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
archiwizacja dokumentów.
Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe lub średnie poparte minimum 5 letnim stażem pracy;
min. 5  letnie doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych;
praktyczna znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych;
umiejętność obsługi pakietu MS Office;
zdolność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków;
umiejętność pracy pod presją czasu;
dokładność, rzetelność i dbałość o prowadzoną dokumentację;
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa);
umiejętność kierowania zespołem
umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja celów);
Wymagania pożądane:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia;
studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych;
ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty:
cv i list motywacyjny;
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Osobie zatrudnionej na tym stanowisku pragniemy zaoferować stabilne warunki zatrudnienia, a także możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Aby aplikować na powyższe stanowisko prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów w zamkniętych podpisanych kopertach z dopisanym nr referencyjnym ogłoszenia i dopiskiem „ Rekrutacja na stanowisko Głównego specjalisty/Specjalisty”
na adres:
Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Warszawa
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
28.02.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wszystkim pozostałym aplikantom dziękujemy za zainteresowanie możliwością podjęcia pracy w Szpitalu
Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji dostępne są w serwisie internetowym Szpitala pod adresem www.szpitalwolomin.pl.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych wzór plik pdf do pobrania

Zmieniony: Wtorek, 14 Marzec 2017 11:17
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 11

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać