Praca
Ogłoszenie 2/2018 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 12 Luty 2018 14:46


Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Lekarz pediatra
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej
     WYMAGANIA:
      - tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
        lub rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie pediatrii,
      - mile widziane doświadczenie w pracy w NPL .
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz pediatra NPL”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital MBNP w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 922.).

 
Ogłoszenie 01/2018 PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Luty 2018 15:00

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje chętnych do pracy na stanowisku:

technik elektroradiolog / Rozstrzygnięto
Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe,
- kurs ochrony radiologicznej pacjenta,
- mile widziane doświadczenie w pracy w Szpitalu .
Obowiązki:
zadania związane z wykonywaniem zdjęć radiologicznych i przygotowaniem pacjentów do badań.
Oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Technik Elektroradiolog”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 922.).

 
Ogłoszenie 17/2017 PDF Drukuj Email
Wtorek, 21 Listopad 2017 14:48

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarka w Biurze Dyrektora / Nieaktualne
Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie,
- komunikatywność,
- dobra organizacja pracy, obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywane zadania,
- umiejętność redagowania pism i protokołowania,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość programów pakietu Ms Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kategorii „B”,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.11.2017r.na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Sekretarka w Biurze Dyrektora”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 922.).

Zmieniony: Piątek, 23 Luty 2018 15:19
 
Ogłoszenie 16/2017 PDF Drukuj Email
Środa, 08 Listopad 2017 15:11

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarka Kierowca w Biurze Dyrektora /Rozstrzygnięto

Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie,
- komunikatywność,
- dobra organizacja pracy, obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywane zadania,
- umiejętność redagowania pism i protokołowania,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość programów pakietu Ms Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kategorii „B”,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 24.11.2017r.  na adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Sekretarka w Biurze Dyrektora”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem

indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy,

że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej

ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ, dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami

ustawy  z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz.922.).

Zmieniony: Środa, 06 Czerwiec 2018 13:05
 
Ogłoszenie 15/2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 29 Wrzesień 2017 11:48


Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , ul. Gdyńska 1/3

plik pdf do pobrania

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie / Rozstrzygnięto

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182,
z późn.zm.).
2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).
3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów),
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

 

4. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego  są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala, Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3,  tel. (22) 76 33 259.
5. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie do 31 października 2017 r. do godz. 15.30  bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  lub korespondencyjnie na adres podany na wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - SZPZOZ”

 

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres w tym e-mail i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.
6. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 60 dni po upływie terminu do składania dokumentów. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 259.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 17

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać