Praca
ogłoszenie 09/2017 PDF Drukuj Email
Czwartek, 27 Lipiec 2017 11:05


Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
poszukuje kandydatkę/ta na stanowisko
Główny Specjalista w Sekcji Technicznej / Nieaktualne

Podstawowe zadania i obowiązki:
uczestniczenie w pracach zespołu technicznego w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury budowlanej instalacyjnej, w tym elektroenergetyki, klimatyzacji i wentylacji, instalacji medycznych, sprzętu medycznego i technicznego oraz w prowadzonych procesach inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Wołominie,
uczestniczenie w utrzymaniu w ciągłości ruchu Szpitala, w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym systemów zasilania rezerwowego,
Wymagania:
min. 5 lat doświadczenia w utrzymaniu ciągłości ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych, min. 5 lat pracy w elektromechatronice w zakresie utrzymania infrastruktury i instalacji budynkowej,
wykształcenie wyższe inżynierskie: elektryk, energetyk, elektronik, mechatronik;
znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Office, AutoCad,
uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne w zakresie Grupy 1 (do 1 kV)  i Grupy 2 - cieplne powyżej 50 kW oraz sprężarki powyżej 20kW;
Mile widziane:
specjalizacja związana z funkcjonowaniem aparatury medycznej: inżynieria kliniczna, elektromechatronika lub elektryka;
doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia;
znajomość obsługi oprogramowania sterującego instalacjami infrastruktury budynkowej, oprogramowania do serwisowania przeznaczonych do zarządzania aparaturą medyczną, programów kosztorysowych
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego i awansu;

Osoby zainteresowane zapraszamy do pilnego przesyłania aplikacji z dopiskiem „Główny specjalista ST” na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożenie osobiście w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą  z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”

Zmieniony: Piątek, 23 Luty 2018 15:21
 
ogłoszenie 08/2017 PDF Drukuj Email
Czwartek, 27 Lipiec 2017 11:04


Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
poszukuje kandydatkę/ta na stanowisko
Elektryk  w Sekcji Technicznej / NIEAKTUALNE

Podstawowe zadania i obowiązki:
uczestniczenie w pracach zespołu technicznego w zakresie eksploatacji i konserwacji infrastruktury budowlanej instalacyjnej, w tym elektroenergetyki, klimatyzacji i wentylacji, instalacji medycznych, sprzętu medycznego i technicznego Szpitala,
bieżąca konserwacja instalacji, urządzeń elektrycznych i mechanicznych znajdujących  się na terenie Szpitala oraz czuwanie nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,  

Wymagania:
min. 3 lata doświadczenia w konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych,
wykształcenie zasadnicze zawodowe: elektryk, energetyk,
uprawnienia eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie grupy 1 (do 1 kV).

Mile widziane:
wykształcenie średnie techniczne: elektryk, energetyk,
uprawnienia  dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie grupy 1 (do 1 kV).  
uprawnienia eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie grupy 1 (do 15 kV).
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego;

Osoby zainteresowane zapraszamy do pilnego przesyłania aplikacji z dopiskiem „Elektryk ST” na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożenie osobiście w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”

Zmieniony: Czwartek, 14 Wrzesień 2017 10:30
 
ogłoszenie 07/2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 05 Maj 2017 12:56


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna,
Opiekun Medyczny, Salowa, Sanitariusz  do pracy
w Oddziałach Szpitalnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna, Opiekun Medyczny”
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie–SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 922).

 
ogłoszenie 06/2017 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Marzec 2017 11:15

Szpital Powiatowy w Wołominie –SZPZOZ  z siedzibą przy ul. Gdyńska 1/3 w Wołominie
poszukuje kandydata/tkę  na stanowisko:
Główny Specjalista
(umowa o pracę )
Miejsce pracy: Wołomin - Dział Administracyjno-Eksploatacyjny –
- Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w Szpitalu, w szczególności w zakresie:
organizacji udzielania zamówień publicznych,
prowadzenia dokumentacji zamówień, w tym przygotowywania treści: zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, protokołów z postępowań, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem,
uzyskiwania niezbędnych w postępowaniu opinii prawnych, w tym dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, odwołań,
przygotowywania posiedzeń komisji przetargowych,
prowadzenia postępowań odwoławczych,
prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
udział w pracach komisji przetargowych;
przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych
udział w sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych postępowań;
przygotowywanie projektów  wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
archiwizacja dokumentów.
Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe lub średnie poparte minimum 5 letnim stażem pracy;
min. 5  letnie doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych;
praktyczna znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych;
umiejętność obsługi pakietu MS Office;
zdolność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków;
umiejętność pracy pod presją czasu;
dokładność, rzetelność i dbałość o prowadzoną dokumentację;
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa);
umiejętność kierowania zespołem
umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja celów);
Wymagania pożądane:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia;
studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych;
ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty:
cv i list motywacyjny;
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Osobie zatrudnionej na tym stanowisku pragniemy zaoferować stabilne warunki zatrudnienia, a także możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Aby aplikować na powyższe stanowisko prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów w zamkniętych podpisanych kopertach z dopisanym nr referencyjnym ogłoszenia i dopiskiem „ Rekrutacja na stanowisko Głównego specjalisty/Specjalisty”
na adres:
Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
30.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wszystkim pozostałym aplikantom dziękujemy za zainteresowanie możliwością podjęcia pracy w Szpitalu
Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji dostępne są w serwisie internetowym Szpitala pod adresem www.szpitalwolomin.pl.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych wzór plik pdf do pobrania

Zmieniony: Piątek, 24 Marzec 2017 09:15
 
nr ogłoszenia 05/2017 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Marzec 2017 10:09

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarza do pracy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie
ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii,
mile widziane doświadczenie w pracy w Poradni.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 17

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać