Praca
OGŁOSZENIE O KONKURSIE PDF Drukuj Email
Wtorek, 07 Czerwiec 2016 12:38


Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,
ogłasza konkurs na stanowiska:
 - pielęgniarki oddziałowej szpitalnego oddziału ratunkowego,
 - położnej oddziałowej oddziału ginekologiczno-położniczego.
1. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego  są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala,  tel. (22) 76 33 259.
2. Kwalifikacje wymagane od kandydatów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896)
3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182).
4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym prawo wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
6) zaświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
5. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ  lub korespondencyjnie na adres podany na wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
lub Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego”
        ( wpisać właściwą nazwę)
Szpitala Powiatowego w Wołominie”

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.
6. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 60 dni po upływie terminu do składania dokumentów. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 160.

 
Lekarz pediatra do pracy w Oddziale Nocnej Pomocy Lekarskiej PDF Drukuj Email
Czwartek, 14 Kwiecień 2016 13:44

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz pediatra do pracy w Oddziale Nocnej Pomocy Lekarskiej

     WYMAGANIA:
      - tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
        lub rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie pediatrii (min. 2 lata),
      - mile widziane doświadczenie w pracy w NPL .
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz pediatra NPL”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

 
Elektronik w Sekcji Technicznej PDF Drukuj Email
Piątek, 11 Marzec 2016 12:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

poszukuje kandydata na stanowisko:
Elektronik w Sekcji Technicznej
Zakres obowiązków:
- współpraca w nadzorowaniu prawidłowej pracy urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych,
- eksploatacja systemów kontroli dostępu,
- wsparcie techniczne użytkowników  w obsłudze sprzętu elektronicznego i sterowanego
automatycznie,
- przeglądy i drobne naprawy sprzętu oświetleniowego,
- wsparcie techniczne w pracach prowadzonych przez elektryków,
- wsparcie techniczne użytkowników w obsłudze wybranego sprzętu medycznego,
- prowadzenie pojazdu służbowego, w tym przewóz korespondencji szpitala,
- przewóz materiałów pojazdem służbowym  dla potrzeb Sekcji Technicznej i Budowlanej,
- uczestniczenie w szkoleniach sprzętu technicznego uruchamianego na terenie szpitala.
Wymagania:
- preferowane wykształcenie : wyższe techniczne o kierunku elektronika lub elektryka,
- minimalne: wykształcenie średnie techniczne elektronik lub elektryk,
- min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemów i urządzeń elektronicznych,
- mile widziana znajomość systemów telekomunikacyjnych,
- prawo jazdy kat. B,
- świadectwo kwalifikacyjne  dozoru i eksploatacji obsługi urządzeń i instalacji
elektrycznych do 1 kV,
-dobra organizacja w pracy i samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji,
-dobra komunikatywność z użytkownikami i serwisem sprzętu.
Mile widziana znajomość:
- mile widziana dobra znajomość i umiejętność eksploatacji systemów telekomunikacyjnych, sprzętu  elektronicznego i automatycznej regulacji
Oferujemy:
- możliwość zatrudnienia na umowę o pracę,
- możliwość rozwoju i awansu,
- pracę na stanowisku dającym możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwinięcia
posiadanych umiejętności,
- przyjazną atmosferę pracy w zespole oraz stabilne zatrudnienie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Elektronik”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy  w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

poszukuje kandydata na stanowisko:

Elektronik w Sekcji TechnicznejZakres obowiązków:

- współpraca w nadzorowaniu prawidłowej pracy urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych,

- eksploatacja systemów kontroli dostępu,

- wsparcie techniczne użytkowników w obsłudze sprzętu elektronicznego i sterowanego

automatycznie,

- przeglądy i drobne naprawy sprzętu oświetleniowego,

- wsparcie techniczne w pracach prowadzonych przez elektryków,

- wsparcie techniczne użytkowników w obsłudze wybranego sprzętu medycznego,

- prowadzenie pojazdu służbowego, w tym przewóz korespondencji szpitala,

- przewóz materiałów pojazdem służbowym dla potrzeb Sekcji Technicznej i Budowlanej,

- uczestniczenie w szkoleniach sprzętu technicznego uruchamianego na terenie szpitala.

Wymagania:

- preferowane wykształcenie : wyższe techniczne o kierunku elektronika lub elektryka,

- minimalne: wykształcenie średnie techniczne elektronik lub elektryk,

- min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemów i urządzeń elektronicznych,

- mile widziana znajomość systemów telekomunikacyjnych,

- prawo jazdy kat. B,

- świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji obsługi urządzeń i instalacji

elektrycznych do 1 kV,

-dobra organizacja w pracy i samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji,

-dobra komunikatywność z użytkownikami i serwisem sprzętu.

Mile widziana znajomość:

- mile widziana dobra znajomość i umiejętność eksploatacji systemów telekomunikacyjnych, sprzętu elektronicznego i automatycznej regulacji

Oferujemy:

- możliwość zatrudnienia na umowę o pracę,

- możliwość rozwoju i awansu,

- pracę na stanowisku dającym możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwinięcia

posiadanych umiejętności,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole oraz stabilne zatrudnienie.

Zmieniony: Piątek, 11 Marzec 2016 13:53
 
Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna do pracy w oddziałach zabiegowych oraz oddziałach zachowawczych PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Marzec 2016 14:44

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna do pracy
w oddziałach zabiegowych oraz oddziałach zachowawczych
Wymagania:
dyplom zawodowy,
aktualne prawo wykonywania zawodu,
mile widziane: kursy kwalifikacyjne oraz doświadczenie w pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Pielęgniarka/Pielęgniarz Oddziału zabiegowego, Oddziału zachowawczego”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy    w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy                    z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

Zmieniony: Czwartek, 17 Marzec 2016 09:52
 
Pielęgniarka/Pielęgniarz do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Marzec 2016 14:41

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz do pracy
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wymagania:
dyplom zawodowy,
aktualne prawo wykonywania zawodu,
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Pielęgniarka/Pielęgniarz OAiIT”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy    w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy                    z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 Następna > Ostatnie >>

Strona 13 z 18

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać