Praca
Kierownik Szpitalny Oddział Ratunkowy PDF Drukuj Email
Piątek, 31 Lipiec 2015 13:41

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym / Zakończono

Wymagania:
- tytuł zawodowy lekarza,
- ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej,
- min. 8 lat pracy w zawodzie,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego,
- zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
- umiejętność współpracy z podległym personelem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Kierownik SOR”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

Zmieniony: Czwartek, 14 Kwiecień 2016 12:49
 
Pracownik Sekcja Informatyczna PDF Drukuj Email
Niedziela, 21 Czerwiec 2015 23:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik Sekcji Informatycznej / Nieaktualne

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie prawidłowej pracy i obsługa serwerów, aplikacji, serwisów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wsparcie techniczne użytkowników systemu informatycznego w zakresie używanych aplikacji i sprzętu (HelpDesk),
 • instalacja i administrowanie serwerami Linux,
 • konfiguracja oraz zarządzanie w środowisku opartym o domenę w systemach Windows serwer 2003/2008, Windows XP,7,8,
 • zabezpieczenie systemu przed utratą danych, opieka nad procesem backupu,
 • nadzór nad bezpieczeństwem stanowisk komputerowych (aktualizacje, ochrona antywirusowa, firewall),

wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych:

a) w jednostkach administracyjnych: finanse i księgowość, rachunek kosztów, środki trwałe, gospodarka magazynowa, kadry, płace, rejestr sprzedaży,
b) w jednostkach medycznych: ruch chorych, dokumentacja medyczna, lecznictwo otwarte, statystyka medyczna, apteka,laboratorium, szkolenia oraz wsparcie informatyczne dla pracowników.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe informatyczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemów serwerowych Linux (instalacja, konfiguracja),
 • znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Vista, 7 (instalacja, konfiguracja,administracja),
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z MySQL i php,
 • znajomość zasady działania sieci komputerowych, podstawowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego IT w tym umiejętność zarabiania końcówek do kabli Ethernet,
 • dobra znajomość rozwiązań open-source w zakresie Wordpress, Joomla, Drupal,
 • znajomość zasady działania sieci komputerowych, podstawowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego,
 • dobra organizacja w pracy,
 • samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Mile widziana znajomość:

 • Active Directory,
 • narzędzi i systemów do wirtualizacji.

Oferujemy:

 • pracę na stanowisku dającym możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwinięcia posiadanych umiejętności,
 • przyjazna atmosferę pracy w zespole oraz stabilne zatrudnienie.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: "Pracownik w Sekcji Informatycznej".
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie  SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

 
Lekarz systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PDF Drukuj Email
Środa, 11 Marzec 2015 23:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Wymagania:

 • Tytuł specjalisty z medycyny ratunkowej
  lub
 • specjalizacja lub tytuł specjalisty, albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
  albo
 • 3000 godzin w wykonaniu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz w SOR”.Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 
Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii PDF Drukuj Email
Środa, 11 Marzec 2015 23:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia,
 • minimum 5 lat pracy w zawodzie,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz anestezjolog”. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Specjalista ds. budowlanych PDF Drukuj Email
Środa, 07 Styczeń 2015 13:10

Nieaktualne

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. budowlanych

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku,
 • znajomość obowiązującego prawa, przepisów i norm budowlanych, mile widziana znajomość przepisów stosowanych w placówkach opieki medycznej,
 • uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualna przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z posiadaniem ubezpieczenia OC,
 • doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu inwestycji budowlanych jako kierownik robót lub inspektor nadzoru,
 • dyspozycyjność  w wymiarze min. 30 godz./ tyg.,
 • gotowość do rozpoczęcia współpracy od kwietnia 2015,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność.

Główne zadania:

 • nadzór nad realizowanymi zadaniami remontowo-modernizacyjnymi i inwestycyjnymi oraz rozliczanie finansowo-rzeczowe prowadzonych robót budowlanych przez Szpital,
 • przygotowywanie przedmiaru robót, w tym uczestniczenie w organizacji i przeprowadzaniu przetargów na roboty remontowe i inwestycyjne oraz w negocjacjach, dotyczących wyboru oferenta przez Szpital,
 • zabezpieczenie terminowej i poprawnej realizacji robót remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w zakresie budowlanym realizowanych przez Szpital,
 • odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem i materiałami wykorzystywanymi przez Szpital w nadzorowanej przez siebie działalności,
 • weryfikowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych na wytypowane roboty realizowane przez Szpital,
 • uczestniczenie w wyborze wg przyjętych kryteriów wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych, dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych zlecanych przez Szpital,
 • uczestniczenie w komisjach technicznych, naradach i koordynacjach powoływanych do oceny lub rozstrzygania spraw technicznych realizowanego zadania budowlanego,
 • kierowanie i nadzorowanie prac realizowanych we własnym zakresie przez Szpital,
 • nadzorowanie i monitorowanie jakości oraz bezpieczeństwa wykonywania prac budowlanych  Szpitala z wykorzystaniem systemu jakości,
 • rozpoznawanie opóźnień i kontrola postępu prac w stosunku do założeń prowadzonych robót,
 • przygotowanie raportów, dokumentacji, korespondencji dotyczących powierzonego zakresu obowiązków,
 • nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych i usuwaniem usterek i wad stanu wykończeniowego robót wykonanych,
 • nadzór nad realizacją przeglądów okresowych obiektów budowlanych administrowanych przez Szpital Powiatowy w Wołominie.

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy o pracę lub długoterminowej umowy cywilno-prawnej,
 • dużą samodzielność w przygotowywaniu i realizacji  zadań,
 • możliwość brania udziału w realizacji ciekawych i różnorodnych projektach.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15.02.2015 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Specjalista ds. budowlanych”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.


Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 Następna > Ostatnie >>

Strona 14 z 16

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać