Pracownia fizjoterapii

Zespół Kierujący Oddziałem

  • Kierownik Pracowni Fizjoterapii: mgr fizjoterapii Marek Sulej


Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Rejestracja: 227633263

e-mail:  rehabilitacja@szpitalwolomin.pl

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.oo do 14.oo
Pacjenci zapisujący się na zabiegi fizjoterapeutyczne wpisywani są na listę osób oczekujących. Czas oczekiwania na zabiegi różni się dla poszczególnych pacjentów i zależy od ilości i rodzaju zabiegów zleconych przez lekarza kierującego.

Wymagane dokumenty:

  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty (lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedy, neurologa, chirurga).

Uwaga: Pracownia nie wykonuje zabiegów bez skierowania. Skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni

Zakres świadczonych usług:

Wykonujemy usługi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ:

  • kinezyterapię
  • fizykoterapię
  • masaż leczniczy
  • oraz realizujemy rehabilitację w domu pacjenta

Nasz zespół:

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę w zakresie specjalistycznych metod fizjoterapii:

  • PNF
  • terapii manualnej wg B. Mulligana
  • terapii manualnej wg Kaltenborna

Profil działalności:

Działalność ukierunkowana na potrzeby pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatycznymi, po zabiegach mastektomii.

Mgr Marek Sulej

Kierownik Pracowni Fizjoterapii