Profilaktyka PDF Drukuj Email
"ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA"

TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Szpital Powiatowy w Wołominie, w dniu 5 marca 2012r,  przystąpił do realizacji światowego projektu ,,Odświeżamy nasze miasta" finansowanego przez Światową Fundację Płuc.  Projekt ma na celu wzrost przestrzegania postanowień znowelizowanej w 2010 roku Ustawy o ochronie zdrowia prze następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Cel i charakter i zadania szpitala jako placówki opieki zdrowotnej są miejscem jak najbardziej właściwym  by włączyć się w działania powyższego projektu.

Poparcie dla projektu;

1. Działając zgodnie z ustawą w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, Zarządzeniem Dyrektora z dnia 29. 12.2011 r, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych jest to akceptacja i  poparcie dla postanowień ustawy  o zakazie palenia w miejscach publicznych, a za takie uznaje się placówkę opieki zdrowotnej.

2. Zorganizowanie w maju profilaktycznej akcji zdrowotnej pod hasłem ,,Wczesna diagnostyka chorób odtytoniowych"  i włączenie  się w obchody Światowego Dnia bez Tytoniu.

3. Działania edukacyjne  dla małych grup pacjentów na poziomach poszczególnych jednostek organizacyjnych  i udostępnienie  materiałów akcydensowych.

4. Aktualizacja wiedzy  personelu i pacjentów  na temat odsetka chorób nowotworowych  mających związek z paleniem tytoniu.

5. Publikacje medialne na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia.

NIE  PAL !     Palenie jest istotną przyczyną przedwczesnych zgonów.

JEŚLI PALISZ PRZESTAŃ ! Zaprzestanie palenia, zanim rozwinie się nowotwór złośliwy lub inna poważna choroba , znacznie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu palenia tytoniu , nawet jeśli palenie rzuci osoba w średnim wieku.

JEŚLI NIE PIOTRAFISZ PRZESTAĆ PALIĆ NIE PAL PRZY NIEPALĄCYCH !  Skutki zdrowotne twojego palenia mogą ponosić również osoby z Twojego otoczenia.

Koordynatorem krajowym projektu jest Główny Inspektor Sanitarny.Koordynatorem lokalnych działań jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

                                                                                                     Specjalista ds. promocji zdrowia

 

 

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać