Jesteśmy Szpitalem Przyjaznym Dziecku

W ubiegłym roku Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, po ponad 10 latach od przyznania
Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie tytułu ,,Szpitala Przyjaznego Dziecku”, ponownie oceniał
realizację postanowień tego programu. Podczas wizyty zostały określone obszary, które należało zaktualizować lub poprawić, by nasz Szpital w dalszym ciągu mógł używać tytułu Szpital
Przyjazny Dziecku. Z inicjatywy WHO i UNICEF tytuł ten od 1990 r. otrzymują na całym świecie szpitale i oddziały położnicze, które we właściwy sposób propagują i umożliwiają karmienie piersią.

Chęć stworzenia jeszcze bardziej przyjaznych warunków dla naszych małych pacjentów i ich mam spowodowała, że Dyrekcja wspólnie z kierownictwem najbardziej zainteresowanych oddziałów postanowiła podjąć trud realizacji planu utrzymania tytułu. Wrzesień 2011 r. w Szpitalu był ostatnim miesiącem przygotowań do ponownej oceny. W ramach przygotowań do kontroli:

1. Cały personel Oddziałów: Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologii, Pediatrii i Poradni dla
kobiet przechodził kilkugodzinne szkolenia pod czujnym okiem Doradców Laktacyjnych (Lidia
Lendzion, Anna Piotrowska, Beata Sikora-Miłowska).

2. Określono zasady postępowania wobec kobiet ciężarnych, rodzących oraz kobiet po porodzie i ich dzieci, i udostępniono je zainteresowanym.

3. Przygotowano plakaty edukacyjne (Marta Kalata, Małgorzata Pękul) i informatory (Małgorzata
Olszewska) dla mam korzystających z naszych usług. Pakiety edukacyjne powstały przy
nieocenionym wsparciu informatyczno-graficznym całej rodziny Państwa Przybyszów.

4. Wszyscy pracownicy z zaangażowaniem realizują zasady, które mają sprawić, że Szpital w
Wołominie będzie jeszcze bardziej przyjazny i bezpieczny dla naszych pacjentek – kobiet
ciężarnych, rodzących i mam z dziećmi.

W dniach 23 i 24 września 2011 r. Szpital w Wołominie ponownie odwiedził zespół audytorów
Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i przeprowadził kontrolę realizacji zalecanych przez
Światową Organizację Zdrowia zasad wobec najmłodszych pacjentów Szpitala i ich mam. Wstępny raport (oficjalny ukaże się w najbliższych dniach) z kontroli pozwala nam przez najbliższych 5 lat zaliczać się do grona prestiżowych placówek ,,Szpitali Przyjaznych Dziecku”.