Szpital Przyjazny Kombatantom PDF Drukuj Email
Środa, 20 Sierpień 2008 11:11


Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

W związku z przystąpieniem przez naszą placówkę  do realizacji programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom", przekazujemy do Państwa wiadomości informacje, związane z realizacją wyżej wymienionego Programu.
Na gruncie obowiązującego ustawodawstwa, realizacja uprawnienia kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązkiem ustawowym wszystkich placówek państwowej ochrony zdrowia, a Program „Szpitali przyjaznych kombatantom” ma jedynie doprowadzić do faktycznego honorowania tych uprawnień oraz ich sprawnej i bezkonfliktowej realizacji.   
Zgodnie z  Konstytucją RP, przepisami ustawy o kombatantach, a przede wszystkim zgodnie z tradycją i nakazem moralnym, w naszym kraju szczególny szacunek należy się wszystkim tym, którzy z najwyższym poświęceniem walczyli o niepodległą Polskę.
   
Podstawa prawna:
-   Art. 19 Konstytucji RP stanowi, że „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164,poz. 1027 ze zm.) stanowią, iż kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c), jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
(art 57 ust.2 pkt 10)


Cele Programu

Celem programu jest poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych, dedykowanych osobom uprawnionym w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia.
 
Rozwiązania

 
Zawarcie Porozumienia pomiędzy grupą szpitali w województwie mazowieckim a Mazowiecką Radą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o realizacji świadczeń zdrowotnych w niezwłocznym trybie dla osób uprawnionych.
 
Rodzaje dokumentów uprawniających do korzystania z przywilejów
Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
 
Osoba odpowiedzialna za realizację programu w szpitalu:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej

  • Iwona Śledź
  • tel (22) 7633321
  • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane winnym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1–4 ustawy o Kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani  poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas  wykonywania zadań poza granicami państwa
 
Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1 – 4.
6. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a – 24c."
Zmieniony: Czwartek, 06 Listopad 2014 08:12
 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać