Grzegorz Krycki
Dyrektor

mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl
tel: + 48 22 763-32-59

Agnieszka Wolska
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl 
tel: + 48 22 763-32-59

Mariusz Poneta
Zastępca Dyrektora ds.Administracyjno – Eksploatacyjnych

mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl 
tel: + 48 22 763-32-59

Zastępca Dyrektora ds.Pielęgniarstwa
Małgorzata Goworek

mail: malgorzata.goworek@szpitalwolomin.pl
tel: + 48 22 763-32-45

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy
Danuta Ciecierska

mail: danuta.ciecierska@szpitalwolomin.pl
tel: + 48 22 763-31-26