Zakład Bakteriologii

Zespół Kierujący Oddziałem

  • Kierownik Zakładu Bakteriologii: mgr Zofia Żak-Puławska
  • Zespół ds. Kontroli Zakażeń: mgr Zofia Żak-Puławska, lek. Aleksandra Stelmach,
    mgr Małgorzata Purchała, mgr Joanna Wejda

Kierownik Zakładu Bakteriologii: 227633327

Pracownie Zakładu Bakteriologii: 117633218

e-mail: bakteriologia@szpitalwolomin.pl

Nasze laboratorium to jedyna placówka na terenie Powiatu wołomińskiego, gdzie na miejscu wykonywany jest pełen pakiet badań mikrobiologicznych wraz z badaniami wymagającymi stosowania metod serologicznych dotyczących chorób zakaźnych. W związku z tym, że laboratorium mieści w siedzibie szpitala, istnieje możliwość  szybkiego uzyskania wyniku.

Laboratorium uczestniczy w kontrolach zewnętrznych:

  • Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w mikrobiologii POLMIKRO ®,
  • Programie europejskim European Antimikrobial Resistence Surveillance Network (EARS-Net ®),
  • Skandynawskim programie kontroli badań serologicznych – LABQUALITY ®.

Otrzymane certyfikaty świadczą o wysokiej jakość wykonywanych u nas badań.

Zakład Bakteriologii od wielu lat uczestniczy w programach naukowych prowadzonych  przez Konsultanta Krajowego Mikrobiologii.
Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa w dziedzinie epidemiologii, dzieląc się swoimi doświadczeniami w kształceniu kadry medycznej na organizowanych wykładach, kursach i warsztatach.

Zakład Bakteriologii jest jednym z pierwszych w Polsce, który uczestniczy w nowatorskim programie dotyczącym transferu flory jelitowej u pacjentów z ciężkim przebiegiem i nawrotami biegunek.

Mgr Zofia Żak-Puławska

Kierownik Zakładu Bakteriologii