Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro

2018

Sprawa Zam 5/I/2019 (13-05-2019)

Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 03-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAM/02/ZO (16-04-2018)

Dostawa leków w ramach programu SM dla Szpitala w Wołominie

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-04-2018
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 16-04-2018

2017

2016