Trwający od 15 lat program „Higiena rąk to bezpieczna opieka” nadal się rozwija. Polska przystąpiła do tego programu w 2013 roku. Istotą całej akcji jest fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. Personel szpitala, pacjenci,
a nawet odwiedzający mogą być przenosicielami chorobotwórczych drobnoustrojów na swoich rękach. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że ponad połowy zakażeń szpitalnych można by uniknąć gdyby procedura higieny rąk była przestrzegana przez personel medyczny.Także personel medyczny szpitala w Wołominie wspiera inicjatywę i pomaga promować

Światowy Dzień Higieny Rąk
„Bezpieczna opieka dla wszystkich jest w Twoich RĘKACH”
6 maja 2019 r. w holu głównym szpitala oraz we wszystkich oddziałach umieszczone zostaną plakaty informacyjne dotyczące ogłoszonego przez WHO Światowego Dnia Higieny Rąk.
Zamieszczając w szpitalu plakaty zwracamy szczególną uwagę na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku.
Nie da się zupełnie wyeliminować zakażeń szpitalnych, ale można je zminimalizować.

Najprostszym sposobem/metodą jest dbałość o higienę rąk.

Ulotka PDF:

5-maja-Swiatowy-Dzien-Higieny-Rak-29.04.2019.pdf