Pacjent zgłaszający się do Rejestracji Przychodni Specjalistycznej dla dorosłych jest zobowiązany do pobrania z biletomatu biletu z numerem. Podobne systemy z powodzeniem funkcjonują w instytucjach użyteczności publicznej, m.in. na Poczcie.

Obok biletomatu znajduje się Informacja dla pacjenta, która pomaga określić cel wizyty za pomocą odpowiedniego przycisku znajdującego się na ekranie dotykowym.
Sposób korzystania z  automatu biletowego przedstawia się następująco:

1. Pacjent wybiera na ekranie dotykowym przycisk w zależności od tego czy potrzebuje:

A – zapisać się poza kolejnością (pod warunkiem posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienia),
B – uzyskać informację (bez zapisu do lekarza),
C – zapisać się na kolejną wizytę,
D – skorzystać z wizyty pierwszorazowej.

2. Po pobraniu biletu z numerem pacjent oczekuje na swoją kolej.

3. Głosowo i wizualnie pacjent zostaje przywołany przez system do jednego z czterech stanowisk obsługi. Numery wyświetlają
się na  ekranach monitorów umieszczonych nad biletomatem oraz nad wejściem do Rejestracji.

4. Przed wejściem do Rejestracji pacjent powinien przygotować dokument tożsamości oraz  inne dokumenty potrzebne aby zarejestrować się w Przychodni.
Automat biletowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 18:00 Nowoczesny System Obsługi Kolejek
zapewni uporządkowanie i skrócenie czasu  obsługi pacjentów rejestrujących się w Przychodni.

Automat biletowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 18:00
Nowoczesny System Obsługi Kolejek zapewni uporządkowanie i skrócenie czasu  obsługi pacjentów rejestrujących się w Przychodni.