W tym roku został przeprowadzony remont generalny pomieszczenia oraz przyległego do niego gabinetu zabiegowego. Sala została wyposażona m.in. w nowoczesny system zbiorczego monitorowania chorób serca.

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego jest częścią Oddziału Wewnętrznego z Szybką Diagnostyką Kardiologiczną.

Wyremontowana sala będzie służyć Pacjentom z chorobami układu sercowo – naczyniowego m.in. z ostrą lub przewlekłą niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia. Jest także zwieńczeniem starań Dyrekcji Szpitala oraz kierownictwa oddziału w zakresie lepszej organizacji pracy i sprawniejszej pomocy najciężej chorym.