Ważna informacja dla pacjentów. Zgodnie z decyzją Dyrekcji, piątek, 7 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 stycznia
(Nowy Rok), które przypadło w sobotę.
Informujemy, że działalność medyczna będzie prowadzona jak w dzień świąteczny. Jednocześnie bardzo prosimy, aby załatwianie spraw administracyjnych
(jak odbiór dokumentacji czy składanie pism w Kancelarii) zaplanować na środę lub po długim weekendzie.