Otyłość to zmora naszych czasów podobna do choroby nowotworowej. Do tego jest chorobą postępującą i nie ma tendencji do samoistnego ustępowania, a nieleczona prowadzi do ciężkich powikłań i śmierci.
Pomożemy Ci ją pokonać!

CZYM JEST OTYŁOŚĆ
Zgodnie z definicją WHO otyłość jest nadmiernym gromadzeniem tłuszczu w organizmie i wynika z zaburzeń równowagi energetycznej pomiędzy energią przyjętą w pożywieniu, a energią spaloną przez organizm.

Przyczyny takiego stanu są różnorakie, ale według najnowszych badań, najczęściej stoją za tym zaburzenia neurohormonalne, nad którymi nie potrafimy sami zapanować. Dlatego tak trudne jest leczenie choroby otyłościowej, a prowadzone we własnym zakresie – nawet za pomocą „cudownych diet” – jest nieskuteczne. Po przekroczeniu wskaźnika BMI 40 j. w zasadzie bez pomocy specjalistów i leczenia operacyjnego nie jesteśmy w stanie schudnąć. W tych przypadkach skuteczność postępowania dietetycznego określana jest na poziomie 1%. Co to znaczy? Że tylko 1 chory na 100 ważący np. 120 kg przy 170 cm wzrostu ma szansę schudnąć i utrzymać zredukowaną masę ciała.

Obecnie podstawą leczenia otyłości jest właściwa współpraca chorego ze specjalistami różnych działów medycyny, innymi słowy leczenie musi być kompleksowe i dopasowane do każdego pacjenta. Dokładnie taki poziom zaopiekowania otrzymają u nas pacjenci z chorobą otyłościową. Lekarz specjalista w Poradni chirurgii ogólnej zleca badania i koordynuje poszczególne etapy leczenia i, jeśli takie będą zalecenia, przygotowuje pacjenta do zabiegu zmniejszenia żołądka.

DLA KOGO RESEKCJA ŻOŁĄDKA?
Zgodnie z obecnymi wskazaniami chirurgiczne leczenie otyłości przeznaczone jest dla pacjentów pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, u których wskaźnik BMI jest równy lub wyższy niż 40j, a także równy lub wyższy od 35j przy współistnieniu powikłań otyłości takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, zespół obturacyjnego bezdechu w trakcie snu. Należy pamiętać, że we wskazaniach do operacyjnego leczenia otyłości uwzględnia się najwyższą osiągniętą przez chorego masę ciała, a nie jej bieżącą wartość!

PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI
Proces przygotowania i kwalifikacji pacjenta do operacji bariatrycznej jest procesem wieloetapowym, w trakcie którego ocenia się stan zdrowia chorego, w tym przede wszystkim stopień zaawansowania choroby otyłościowej i jej charakter, rodzaj i zaawansowanie powikłań otyłości oraz rodzaj i zaawansowanie chorób towarzyszących. Tak głęboka diagnostyka ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i minimalizację ryzyka związanego z przeprowadzeniem operacji. W trakcie przygotowywania chorego będą też oceniane przeciwwskazania do operacji i w przypadku ich stwierdzenia chorzy będą kierowani do odpowiednich specjalistów na dalsze leczenie.

Cały proces przygotowawczy odbywać się będzie pod nadzorem chirurga bariatry, ale bierze w nim udział internista, który ocenia ogólny dobrostan pacjenta i współdecyduje o kwalifikacji chorego do operacji. W procesie udział biorą także dietetyk, psycholog, w naszym przypadku psychodietetyk oraz rehabilitant, którego zadaniem jest ocena mobilności pacjenta i zlecenie ćwiczeń do wykonywania we własnym zakresie. Cały proces przygotowania do operacji trwa zazwyczaj 4 – 6 miesięcy. Tyle czasu bowiem potrzeba na kompleksowe przygotowania pacjenta do operacji. W trakcie tego procesu oczekujemy, że właściwa, zalecona przez dietetyka dieta oraz ćwiczenia regularnie wykonywane przez pacjenta pod okiem fachowca i na jego zlecenie, pozwolą choremu już na tym etapie schudnąć 5% wyjściowej masy ciała.

OPERACJA
Operacja bariatryczna wykonywana jest na bloku operacyjnym w ułożeniu pacjenta na plecach i w znieczuleniu ogólnym. Od 30 lat w Polsce zabiegi bariatryczne wykonywane są metodą laparoskopową czyli polegającą na wprowadzeniu do brzucha z pięciu niewielkich nacięć narzędzi, przy pomocy których chirurg wykonuje wewnątrz operację i ogląda ją na ekranie telewizora znajdującego się w sali operacyjnej. Operacja najczęściej trwa od 1 do 2 godzin, a następnego dnia po operacji chory może już pić płyny i najczęściej jest wypisywany do domu. Oczywiście nie zawsze ten schemat tak wygląda. Czasem operacja trwa dłużej, a pobyt chorego w szpitalu wydłuża się do kilku dni. Niemniej jednak zawsze chory może czuć się bezpieczny ponieważ nad jego zdrowiem czuwa życzliwy i doświadczony personel medyczny. Powikłania w chirurgii bariatrycznej zdarzają się sporadycznie i dotyczą statystycznie 1 – 3 chorych na 100 zoperowanych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w formularzu świadomej zgody na leczenie operacyjne i podczas rozmowy z lekarzem w trakcie kwalifikacji i przyjmowania do szpitala.

METODY OPERACYJNE STOSOWANE W LECZENIU OTYŁOŚCI OLBRZYMIEJ

Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy – SG) jest to obecnie najczęściej stosowana w naszym kraju operacja bariatryczna. Polega ona na usunięciu większej części żołądka. Usunięta część stanowi ok. 80 – 90% jego pierwotnej objętości. W metodzie tej pozostaje niezmieniona droga pokarmu przez przewód pokarmowy.

Wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux (Roux – en – Y gastric bypass – RYGB) to druga co do częstości wykonywania operacja bariatryczna. Polega na ominięciu początkowego odcinka przewodu pokarmowego w tym dwunastnicy po uprzednim przecięciu żołądka i podszycia pętli jelita cienkiego do górnego, mniejszego zbiornika wytworzonego po przecięciu poprzecznym żołądka. W metodzie tej pokarm omija główną, wyłączoną cześć żołądka.

Wszczepienie opaski żołądkowej regulowanej (adjustable gastric banding – AGB) metoda ta, niegdyś powszechnie stosowana ulega dziś zarzuceniu ze względu na jej małą skuteczność i dużą liczbę odległych powikłań z koniecznością usunięcia opaski włącznie. Polega ona na założeniu silikonowej opaski na górną część żołądka, której port wszywa się w powłoki tak, żeby dało się ją wypełnić płynem w celu zmiany rozmiaru jej światła.

WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA OTYŁOŚCI
Wszystkie badania naukowe wykazują korzystny wpływ operacji bariatrycznych na redukcję masy ciała co potwierdzają już wieloletnie, nawet trzydziestoletnie obserwacje. W porównaniu do grupy chorych leczonych zachowawczo, w której w wyniku 15-letniej obserwacji uzyskano utratę masy ciała na poziomie 2%, u chorych leczonych operacyjnie w tym samym czasie uzyskano redukcję masy ciała na poziomie 15 – 25%. Zdecydowanie korzystniejszy niż leczenia zachowawczego jest także wpływ operacji bariatrycznych na ustępowanie powikłań otyłości a w szczególności cukrzycy typu 2.

POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE
Po wypisaniu ze szpitala każdy chory podlega okresowej kontroli w naszej poradni, gdzie oceniany jest także przez psychodietetyka i rehabilitanta by bez zakłóceń móc cieszyć się nowym, lepszym życiem.

Prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety przed pierwszą wizytą.

Punkt konsultacyjny
Piotr Szenk/Łukasz Jarosz
poniedziałek 12:00-15:00


Zapisy
Rejestracja Przychodni Specjalistycznej
bądź telefonicznie 📞22 76 33 200


Chętni do skorzystania z konsultacji powinni mieć skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni chirurgicznej z rozpoznaniem „Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii” E66 wg ICD-10.