5 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ HIGIENY RĄK

Tak jak na całym świecie, również w naszym Szpitalu zorganizowano obchody tego dnia pod hasłem:

„ BEZPIECZNA OPIEKA DLA WSZYSTKICH
JEST W TWOICH RĘKACH ”

6 maja 2019 r. zorganizowaliśmy promocję higieny rąk wśród pacjentów, personelu, a także osób odwiedzających. We wszystkich oddziałach umieszczone zostały plakaty dotyczące tej tematyki. W holu głównym Szpitala zorganizowano stanowisko promujące dezynfekcję rąk. Rozdawano materiały informacyjne i udzielano na bieżąco instruktażu w zakresie procedury dezynfekcji rąk.

Firma dostarczająca preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji rąk dla naszej placówki zajęła się dystrybucją tych  środków wśród pacjentów i osób odwiedzających. Dla personelu Szpitala Sekcja Kontroli Zakażeń Szpitalnych przygotowała wykład połączony z warsztatami.
Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony pacjentów, osób odwiedzających, pracowników, a także Dyrekcji Szpitala.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w promocji higieny rąk, pokładamy  nadzieję, że dezynfekcja rąk będzie wykonywana także w pozostałe dni w roku. Spuentujmy to stwierdzeniem Luciana L. Leape lekarza i profesora w Harvard School of Public Health.:
„Na bezpieczeństwo pacjentów należy zwracać co najmniej taką samą uwagę co na ich leczenie”