„Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”! Miło nam poinformować, że nasza placówka wyróżniona została takim właśnie certyfikatem.

Starały się o niego 63 placówki medyczne z całej Polski, z czego 52 zostały nagrodzone za przestrzeganie standardów opracowanych przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Otrzymany dokument potwierdza, że Szpital w Wołominie zapewnia pacjentom bezpieczną opiekę oraz przestrzega najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Dziękujemy za docenienie naszych starań w popularyzację dobrych praktyk, które zapewniają możliwie najlepsze i najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego.