Powstały także: Oddział Doraźnej Pomocy i Przyjęć, Przychodnia Specjalistyczna, Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chorób Dzieci, Oddział Okulistyczny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.

Stary Szpital po remoncie przeznaczony został na 60 łóżkowy Oddział Neurologiczny.