Celem dla podejmowanych działań przez kierownictwo i pracowników Szpitala zapisanym w Polityce Jakości stało się i jest do dnia dzisiejszego udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu i przywracaniu zdrowia, zapobieganiu powstawania chorób, promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej na możliwie najwyższym poziomie z poszanowaniem godności i praw naszych pacjentów.