W 12 oddziałach szpitalnych i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rozmieszczonych jest 307 łóżek i 37 stanowisk dializacyjnych. Prowadzona jest także Przychodnia Specjalistyczna z 16 poradniami, pracowniami i zakładami.