Pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady miało miejsce 11.04.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika podmiotu leczniczego.