Zespół ten obejmował swoim zasięgiem teren Powiatu Wołomińskiego, a w jego skład wchodziło: 3 Szpitale o 157 łóżkach, 7 Przychodni Rejonowych, 11 Wiejskich Ośrodków Zdrowia, 2 żłobki oraz pogotowie ratunkowe.