Zasady wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 obowiązujące od 01.04.2022 r.

  1. Od dnia 01.04.2022 r. nie wykonuje się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych (bez gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)/Izbie Przyjęć, przed planową lub nagłą hospitalizacją.
  2. Pacjenci objawowi – przy przyjęciu do szpitala lub w trakcie hospitalizacji: testowanie w kierunku SARS-CoV-2 z wykorzystaniem testu antygenowego lub testu genetycznego RT-PCR.

Pozytywny wynik testu antygenowego lub RT-PCR w kierunku SARS Cov-2 (objawy infekcji dróg oddechowych) oznacza skierowanie pacjenta do izolacji.

  1. Pacjenci do planowanych zabiegów, pacjentki do planowanego cięcia cesarskiego, osoba towarzysząca przy porodzie, pacjenci do zabiegów jednodniowych nie mają wykonywanego testu w kierunku SARS-CoV-2.
    W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych – decyzję o dalszym postępowaniu/pobraniu testu antygenowego lub RT-PCR w kierunku SARS Cov-2 podejmuje lekarz.
  2. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu – zgodnie z zasadami z dnia 1.04.2022 r.