Jeśli zostałeś przyjęty na leczenie stacjonarne (całodobowe), masz prawo zdeponować rzeczy wartościowe. Podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia depozytu i musi zapewnić ci taką usługę.