Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Poziom dofinansowania z EFRR:80%

w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W środę 3 października 2018 r. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie odwiedził Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński, celem podpisania  umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W wydarzeniu tym uczestniczyły także osoby wspierające Szpital i zaangażowane w  jego funkcjonowanie: Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Poseł Piotr Uściński, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski,  Dyrektor Wydziału Zdrowia Jarosław Chmielewski. Dyrektor podziękował Ministrowi Zdrowia za wsparcie.

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną poprawią jakość świadczonych usług medycznych. Ułatwią dostęp ludności do systemu ochrony zdrowia oraz  wpłyną na jego efektywność. Zakupiony sprzęt umożliwi lepszą opiekę nad pacjentem. Będzie on wykorzystywany do diagnostyki, resuscytacji, monitorowania i opieki nad pacjentem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Szpitala podniesienie jakość świadczonych usług medycznych, zapewnieni pacjentom warunki pobytu na jak najwyższym poziomie oraz poprawi bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Wszystko to ma na celu poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia  oraz osiągnięcie standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.