Ochrona przed koronawirusem
Aktualne zasady i ograniczenia
Pytania i odpowiedzi
Sprawdź czy masz objawy COVID-19
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Mobilne Punkty Pobrań, TAKŻE W WOŁOMINIE
JEŚLI PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOIM  LEKARZEM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA POŚREDNICTWEM TELEPORADY.

Centrum Kontaktu COVID-19

TEL: +48 22 25 00 115

 

Osoby zakażone koronawirusem mają:

  • wysoką gorączkę
  • kaszel
  • duszności
  • kłopoty z oddychaniem.  

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie wymienione objawy lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa.

W naszym Szpitalu znajduje się mobilny punkt pobrań w kierunku COVID-19.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod nr tel. 22 7633 220 / tel. 22 7633 292 / tel. 22 7633 294

Na badanie:
zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL,
przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego,

👍Test jest bezpłatny.

Godziny przyjęć:
▶️ poniedziałek: 10:00-12:00
▶️ wtorek: 10:00-12:00
▶️ środa: 10:00-12:00
▶️ czwartek: 10:00-12:00
▶️ piątek: 10:00-12:00
▶️ sobota: 08:00-10:00
▶️ niedziela: 08:00-10:00

 

INFOLINIA NFZ TEL: 800 190 590