🤝 Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki podpisał umowę z Rektorem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Profesorem Krzysztofem J. Filipiakiem dotyczącą współpracy między naszymi placówkami.

🥼Już od nowego roku akademickiego 2024/2025 studenci Kierunku Lekarskiego UM MSC będą zdobywać wiedzę i umiejętności do nauki zawodu oraz odbywać praktyki zawodowe w naszym Szpitalu z przedmiotów:
🔹Anestezjologia i intensywna terapia,
🔹Choroby wewnętrzne,
🔹Chirurgia,
🔹Ortopedia,
🔹Ginekologia i położnictwo,
🔹Medycyna ratunkowa,
🔹Okulistyka,
🔹Pediatria,
🔹Medycyna rodzinna.

👩‍⚕️👨‍⚕️Dzięki współpracy z uczelnią chcemy kształcić najlepszych specjalistów na rynku medycznym, a tym samym zapewnić mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.