Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia udzielane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Pacjenci do NiŚOZ (ul. Gdyńska 1/3, Wołomin) mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bez skierowania i bezpłatne dla osób ubezpieczonych.
Nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent jest zapisany.

DZIAŁAJĄCY W PRZYCHODNI LEKARZ UDZIELA PORAD

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w domu pacjenta (tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych).

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala i wezwać karetkę pogotowia.

W dni powszednie oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w godzinach 18:00-8:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym NiŚOZ lub w domu pacjenta.

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni i dostanie się do lekarza POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

PRZYKŁADOWE SYTUACJE UZASADNIAJĄCE SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej na którą pacjent choruje np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowana dusznością,
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Rejestracja: 22 76 33 154


Położenie
Budynek Główny Szpitala
Parter

Skip to content