Wczoraj, 9 lutego 2021 roku, do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy trafiła kolejna karetka transportowa zakupiona ze środków Powiatu Wołomińskiego. Jest to już trzeci ambulans podarowany Szpitalowi przez Starostwo i Powiat w krótkim czasie. Kwota, którą Zarząd Powiatu przeznaczył na zakup ambulansu wyniosła 375 tysięcy złotych. To znakomita wiadomość, ponieważ nowa karetka zabezpiecza potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych pacjentów Szpitala
i uniezależnia Szpital od firm zewnętrznych w zakresie transportu chorych.

Na zaproszenie Dyrektora Naczelnego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Grzegorza Kryckiego, w uroczystym przekazaniu karetki wzięli udział ważni goście: Starosta Pan Adam Lubiak, Wicestarosta Piotr Borczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cezary Wnuk. Przedstawiciele Starostwa przekazali na ręce Pana Dyrektora: tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny oraz kluczyki nowego ambulansu.

Dyrektor Naczelny Grzegorz Krycki, składając podziękowania wyraził nadzieję, że nowa karetka, którą Szpital otrzymuje na początku roku będzie dobrą prognozą na kolejne, nadchodzące miesiące. – Wyzwań nie brakuje, ale dzięki oddanemu Personelowi i coraz nowocześniejszemu sprzętowi jesteśmy w stanie oferować coraz lepsze usługi medyczne mieszkańcom naszego powiatu. Nowa karetka doskonale wpisuje się plan przekształcania Szpitala w placówkę, która zapewnia najwyższą jakość świadczeń i niezbędną pomoc wszystkim potrzebującym – powiedział Dyrektor. – Dzięki wsparciu Starostwa i Rady Powiatu, rozumiejących oraz podzielających nasze dążenia, realizacja przez Szpital tych ambitnych planów jest możliwa – dodał.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Adam Pietrzak, podziękował wszystkim radnym. – Cała Rada Powiatu może mieć dużą satysfakcję, bo to wspólne dzieło. Nie musimy już posiłkować się żadnym taborem zewnętrznym w Szpitalu. Z kolei Starosta Adam Lubiak stwierdził: – Mnie cieszy to bardzo, że dziś Szpital ma wszystkie karetki wymienione, a nasi pacjenci są bezpieczni.

Na zakończenie uroczystości Pani Naczelnik Jolanta Lejk przekazała dodatkowo Szpitalowi  odblaski oraz informatory dotyczące bezpieczeństwa na drodze. 

Uroczystość przekazania karetki można obejrzeć na stronie Powiatu Wołomińskiego: https://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/1207
oraz na stronie portalu wwl24: https://www.wwl24.pl/nowa-karetka-dla-szpitala-mbnp-w-wolominie/

: