Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test?  Możesz go zrobić w naszym mobilnym punkcie pobrań, który znajduje się w namiocie po lewej stronie od wjazdu na teren Szpitala.

Przypominamy, że obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Rejestracja telefoniczna: (22) 76 33 220, (22) 76 33 292 lub (22) 76 33 294

Na badanie:

  • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
  • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.