Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci w Szpitalu MSWiA w Warszawie jednego z naszych byłych pacjentów, pallotyna księdza Grzegorza Młodawskiego. Przed  śmiercią wyraził on życzenie, by przekazać Personelowi naszego Szpitala w Wołominie wyrazy wdzięczności za opiekę, troskę i poświęcenie, którego doświadczył przebywając tu. W podziękowaniu ofiarował też Kaplicy Szpitalnej obraz Matki Bożej z Kibeho
w Rwandzie i koronkę do siedmiu boleści Matki Bożej. Już od jutra będzie można zobaczyć te wyjątkowe dary
i pomodlić się za duszę zmarłego księdza Grzegorza w naszej Kaplicy.